Skip to main content

Vi tycket det är passande att dela en karta över 10 saker du bör veta om teambuilding, som nu är en del av den kollektiva företagsbilden och har blivit ett ganska stort område.

Därför finns det ibland finns mycket förvirring och det är ofta svårt för den som inte är expert att välja den aktivitet som passar evenemanget.

I den här artikeln kommer vi att praktiskt beskriva de grundläggande saker du bör veta för att välja rätt typ av aktivitet för ditt företags teambuilding.

Dessutom kan du läsa mer om detta ämne i följande artiklar:

Vi på OneBeat är en musikbaserad teambuildingbyrå, så vi kommer bara att prata om den sortens verksamhet i den här artikeln.

Låt oss börja med följande karta över 10 saker du bör veta om teambuilding:

1. TEAMBUILDING ELLER ERFARENHETSBASERAD UTBILDNING?

Det uppstår ofta förvirring mellan dessa två termer som har annorlunda betydelse även om de ibland används för samma ändamål.

Här kommer vi inte att ta itu med ämnet ur akademisk synvinkel, utan i den praktiska tillämpningen som varje evenemangsarrangör eller HR-chef står inför i organisationen av en aktivitet.

Teambuilding är en aktivitet som går utöver en professionell kontext.

Huvudsyftet är att skapa en stark känsla för union och integration genom att nå ett slutresultat som kändes som svårt eller oåtkomligt i början.

Under eller i slutet av teambuilding-aktiviteten finns det möjlighet att skapa kommunikationsfönster för att dela de metaforer företaget kommit överens om.

Men metaforerna utvecklas i form av “piller”, utan en slutlig debriefing eller en ömsesidig konfrontation mellan teammedlemmarna.

Å andra sidan är huvudsyftet med erfarenhetsbaserad utbildning att arbeta med dessa metaforer genom att skapa en slutlig debriefing för att diskutera, utbyta reaktioner och dela känslor för att samla in den logiskt-rationella och den känslomässiga-affektiva feedbacken om upplevelsen.

Denna aktivitet har också en känslomässig kraft men huvudsyftet är att förstå kognitiv och beteendedynamik genom användning av metaforer, som kommer att användas för att stimulera positiva förändringar inom laget.

Den största skillnaden i en erfarenhetsbaserad utbildning är en slutlig debriefing på minst 40 minuter, som har som mål att överföra de nya lärdomar som upplevdes under aktiviteten till yrkesrollen.

För att göra det enkelt: skalan av värden under teambuilding är 70% känslor och 30% utbildning, medan erfarenhetsbaserad utbildning är 70% utbildning och 30% känsla.

Tillsammans med övriga aktiviteter har vi Isbrytare eller Energihöjare som är korta: från 5 upp till 30 minuter.

Syftet är att bryta isen och att ge deltagarna energi under en konferens eller en kongress för att skapa teamanda på kort tid.

Styrkan i en isbrytare är enkel och snabb anordning på plats vilket gör den idealisk för stora grupper.

Det är därför de rekommenderas för minst 100 personer även om det i vissa fall kan tillämpas även på mindre grupper

2. DELTAGARANTAL

Antalet deltagare är mycket viktigt för att definiera typen av aktivitet.

Först av allt är den erfarenhetsbaserade utbildningen endast möjlig inom ett visst antal personer annars blir det omöjligt att få ömsesidig feedback från varje person.

Att ha en effektiv debriefing och involvera alla, bör grupper bildas på max 15 personer, med möjlighet att nå 40 personer om det är möjligt att arbeta i mindre team.

För en erfarenhetsbaserad utbildning är det nödvändigt att ha högst 40 personer, annars är det bättre att välja ett teambuilding-evenemang.

Det enda alternativet för större antal är att ha en klassrumsutbildning efter aktiviteten, som inte kräver någon pågående interaktion mellan deltagarna.

3. AKTIVITETENS VARAKTIGHET

För att ha en effektiv erfarenhetsbaserad utbildning med våra musikaliska aktiviteter behöver vi minst 2 timmar.

Mitt förslag är att avvara minst 3 timmar för att nå ett bättre resultat.

Det är också perfekt att göra aktiviteten på morgonen eller första halvan av eftermiddagen.

Om aktiviteten är från 17.00 till 20.00 och deltagarna hade möten tidigare är det mycket troligt att de kommer vara för trötta och energilösa för att skapa en effektiv debriefing.

Om syftet är att bygga ett team genom roliga och engagerande aktiviteter i slutet eller under en paus under ett möte är idealet att ha en teambuilding-aktivitet.

Därför är det viktigt att verkligen tro på erfarenhetsbaserad utbildning, för att ge det rätt tid, annars är det bättre att organisera en teambuilding-aktivitet.

Om du har mindre än 30 minuter behöver du en Isbrytare.

Nu har vi en klar uppfattning om vilken aktivitet vi ska välja. Här är några exempel:

  • Teambuilding: om vi har 1h 30min med 70 personer, från 18.00 till slutet av evenemanget.
  • Erfarenhetsbaserad utbildning: om vi har en halv dag med 25 personer och syftet är en konstruktiv konfrontation mellan teammedlemmarna.
  • Isbrytare: om vi har 20 minuter under en kongress med 300 personer där vi vill höja energin och skapa ett ögonblick av relation mellan människor som sällan träffas.

4. PLATS – UTRYMME

Teambuilding 10 Saker att Veta innan du väljer en Aktivitet

Beroende på budget och antal deltagare finns möjlighet att ha ett eller flera mötesrum.

Om det till exempel bara är en stor hall kan vi inte ha aktiviteter med olika små grupper.

Vanligtvis bestäms teambuilding-aktiviteten efter att lokalen bokats, så det är viktigt att anpassa aktiviteten till den bokade platsen.

I det här fallet är det svårt att ge en uppfattning om alla tillgängliga möjligheter eftersom det finns hundratals.

Det är viktigt för företaget att koordinera med teambuilding-byrån för att förstå vilken aktivitet som är rätt, också beroende på rum och lokal.

5. NÄR OCH VARFÖR VI GÖR EN AKTIVITET

Kickoff utbildning, julfest, årlig kongress, speciell händelse: det finns många möjligheter att välja en aktivitet.

Även om detta inte är en primär aspekt kan det vara användbart att överväga det när du väljer formatet.

Det finns ofta en möjlighet att hålla en erfarenhetsbaserad utbildning, men i vissa speciella tillfällen är det perfekt.

Denna aktivitet är idealisk för en företagsutbildning eller ett privat möte, särskilt om de organiseras inom företaget.

Det är också perfekt under ett förändringsarbete eller en sammanslagning av företag som tidigare varit konkurrenter på marknaden.

En teambuilding-aktivitet är idealisk för en julfest eller en kickoff med nya årsmål, ett incitament, årsdagar eller en tidslucka på fritiden under en kongress, konvent eller konferens.

När det är minst 100 personer med kort tid kan teambuilding-aktiviteten ersättas av en isbrytare.

Slutligen finns det vad vi på OneBeat kallar teambuildingsshower.

Dessa aktiviteter är anpassade för ett stort antal deltagare (vanligtvis från minst 300 personer) inom speciella evenemang med höga budgetar eller under mycket viktiga företagskonvent.

Målet är att skapa en oförglömlig show, full av överraskningar och specialeffekter, där deltagarna är stjärnorna i en speciell upplevelse bortom den klassiska teambuildingen.

6. TRUMMOR OCH SLAGVERK

Nu pratar vi om våra musikaliska aktiviteter, och vi börjar med vår mest populära.

Vi ger dig bara en snabb översikt över de olika teambuilding-aktiviteterna och för mer information kan du besöka denna webbplats.

Trum- och slagverksaktiviteter som Drum Circle, Corporate Orkester och Rock-Tribe Band kan betraktas som teambuilding, erfarenhetsbaserad utbildning eller teambuildingsshow beroende på det önskade sammanhanget.

Det här är inte lämpligt som isbrytare av organisatoriska och logistiska orsaker.

Ett stort antal deltagare med 30 minuter till över behöver snabba och lätta förberedelser vilket inte gäller för trummor.

För att ha trum- och slagverksaktiviteter behöver vi vanligtvis minst 45 minuter.

7. SÅNGAKTIVITETER

Vår röst är vårt inre instrument, som kommer direkt inifrån oss utan något annat medel (musikinstrument).

Att sjunga kan ibland vara svårare jämfört med andra instrument, men samtidigt kan körsång skapa möjlighet att övervinna vår rädsla.

Vår röst hörs med alla andra röster och även de små misstagen smälter samman i ensemblen vilket ger ett trevligt resultat.

Den ideala tidsåtgången för denna aktivitet är 2 timmar, men det är också möjligt att ha en teambuilding-aktivitet på bara en timme.

Våra aktiviteter är Kören och Corporate Jingle, det senare är ett av våra signaturprojekt på teambuildingmarknaden.

Tack vare användningen av Cirkelsång är det också möjligt att ha en isbrytare med sång: Det är en internationell innovation i vår repertoar.

Sångaktiviteten är den mest mångsidiga eftersom den anpassar sig till alla sammanhang.

8. BOOMWHACKERS OCH KROPPSMUSIKAKTIVITETER

Boomwhackers och Bodypercussion är snabba aktiviteter som är lätta att organisera, perfekt för en Isbrytare eller Energihöjare.

Vi får många önskemål när syftet är att skapa ett team på kort tid och vi är mycket populära gällande denna aktivitet.

Under våra teambuilding-aktiviteter börjar vi alltid med lite Kroppsmusik eftersom det är riktigt underhållande och det introducerar också rytm och musik på ett enkelt sätt.

Det är också möjligt att introducera Boomwhackers i andra teambuilding-aktiviteter för att lysa upp koreografin med alla olika färger.

Vi presenterar Drum Stomp, vårt hållbara format som inte bara är en musikalisk aktivitet, utan ett verkligt laboratorium för att göra musikinstrument av återvinningsmaterial.

Det är en överraskande och oväntad aktivitet som förändrar uppfattningen om vad det betyder att göra musik, återupptäcka desslekfullhet, interaktivitet och deltagande dimension.

Den är lämplig för en teambuilding-aktivitet eller en erfarenhetsbaserad utbildning. Den ideala varaktigheten är 2 timmar.

Teambuilding: 10 Saker att Veta innan du väljer en Aktivitet

10. PRISER OCH BETALNINGAR

Här är den sista punkten av på vår lista över 10 saker du bör veta om teambuilding.

Vi delar inte vår prislista här eftersom kostnaderna förändras beroende på aktiviteten som anordnas, men vi vill vara transparenta med hur vi sätter priset.

Med tanke på att varje byrå kan olika metoder, vill vi dela med oss av vad vi tycker att är ett universellt och tydligt sätt att sätta priserna.

En viktig parameter är deltagarantal och som en konsekvens, mängden musikinstrument att ta med och antalet utbildare som behövs.

Aktivitetens varaktighet är INTE en viktig parameter.

Ett exempel? Om vi gör en Trumcirkel för 150 personer är det inte viktigt om aktiviteten varar 45 minuter eller 2 timmar, för vi behöver samma antal instrument att ordna, samma antal utbildare för att hantera det, och samma restid och kostnader.

Vi kan säga att inom 2 timmar är priset för aktiviteten samma oavsett teambuildingens varaktighet.

Om begäran gäller en halv- eller heldagsaktivitet kan priset vara högre beroende på vilka sessioner och utbildare som behövs.

Förutom undantag eller särskilda önskemål är de extra kostnaderna vanligtvis rimliga.

Restid och kostnader står för 5 till 10% av det totala beloppet, med vissa undantag.

Det antas att lokala byråer kan ha lägre priser men det är inte sant.

Vi är välorganiserade experter och vi har allt som behövs för att ditt evenemang ska hända.

Vidare är vi framåtblickande och vi har stödpunkter över hela landet för att materialet ska kunna vara klart på plats utan långa transporter.

Vi har också stödpunkter utomlands tack vare ett internationellt nätverk och vi stöder en smart arbetspolicy.

När det gäller betalningsmetoder är det viktigt att förstå att en deposition behövs som en form av skydd från eventuella obetalda räkningar (lyckligtvis är det mycket sällsynt), men också för att bekräfta evenemanget och för att visa organisationen de första utgifterna.

Under högsäsongen har vi också ibland fler evenemang samma dag, så vi måste organisera ett större antal utbildare.

Följaktligen, utan en deposition skulle en avbokning (även av rimliga skäl) vara en ekonomisk förlust för teambuildingbyrån.

Gällande betalningsvillkoren: eftersom vi inte ”producerar”, ställer många byråer betalningen vid evenemangsdagen, andra följer företagets policy.

Vi tror att en bra kompromiss kan vara 30 dagar efter evenemangsdagen.

Teambuilding: 10 Saker att Veta innan du väljer en Aktivitet

Vi hoppas att du finner den här kartan användbar för att välja den bästa aktiviteten för ditt evenemang och vi står till ditt fulla förfogande för ytterligare information om Musikbaserade teambuilding-aktiviteter info@onebeat.events.

Leave a Reply