Skip to main content

Drum Circle

Teambuilding
& Upplevelse

Ge styrka till ditt team genom den förenande kraften i rytmen!

Genom att skapa musik i ögonblicket guidat av en facilitator, utvecklar vi samarbete och flow och får nya insikter för att ytterligare förbättra gruppens funktion och dynamik.

Drum Circle används som en metafor för att övervinna hinder som står i vägen för att teamet ska nå sin maximala potential. Vi utvecklar närmare relationer inom gruppen och detta kommer att få ett positivt inflytande på arbetsmiljön under lång tid framöver.

I en timmes program kommer denna interaktiva och engagerande upplevelsen att:

 • Skapa en teambuilding på ett helt unikt sätt.
 • Stimulera kreativiteten och främja samarbete mellan deltagarna.
 • Visa den positiva effekten som varje individ har på teamet som helhet.
 • Lindra mental stress och emotionell spänning.
 • Uppmuntra och främja bättre kommunikation och lyssnande.
 • Uppmuntra deltagarna att gå utöver uppenbara personliga begränsningar.
 • Förvandla ett team av individer till en samlad enhet.

Rytm är modern av alla språk, det universella språket som vi alla har kontakt med, till och med de allra yngsta barnen I vår värld.

Allt vi behöver göra för att skapa musik tillsammans är att vara närvarande och utgå från en vilja att dela med oss tillsammans med andra människor.

Kvaliteten på musiken som produceras är inte baserat på deltagarnas rytmiska expertis, utan på deras förhållande varandra. Resultatet är magiska musikaliska stunder där en kraftfull gemensam röst skapas av många.

I dessa ögonblick slutar spelarna att oroa sig för att hålla tiden eftersom tiden, som de känner till, har slutat. I stället finns en levande andetagsenhet som uttrycker tidlös glädje, passion och frigörande genom rytmens kraft.

Det här är skönheten i en Community Drum Circle.

Corporate Drum Circle är en workshop som efterfrågas av företag för att förbättra specifika färdigheter med ett särskilt mål i åtanke.

Här är några exempel på de vanligaste förfrågningarna:

 • Teamwork: fördjupa relationerna mellan kollegor och föra gruppen närmare varandra.
 • Ledarskap: att förbättra ledarskapsförmågan och förvaltningen av mänskliga resurser.
 • Events och möten: att ge deltagarna energi och lindra stress, skapa laganda och motivation.
 • Incitament: ge motivation för nya projekt och strategier.
 • Change Management: för att underlätta förändringar och omvandlingar inom en organisation.
 • Effektiv kommunikation: att uppmuntra större lyssnar- och kommunikationsförmåga mellan människor, skapa bättre relationer i teamet.
  Firande: för att fira andan i teamet eller fira att teamet uppnått specifika mål.