Skip to main content

Drum Stomp

Unik Teambuilding
där Allt kan bli till Musik!

Arbetsmaskiner, sopor, blyertspennor, tillbehör för matlagning ... allt kan användas för att skapa musik!

Vi är omgivna av instrument som inte nödvändigtvis är skapade för musik men som vi kan använda med lätthet och omedelbarhet för att skapa en rytmisk värld. Ingen tidigare musikalisk erfarenhet är nödvändig, och effekten blir slående.

Kreativiteten och upptäcktandet av ljud som kan skapas stimulerar lagandan och förståelsen av nya aspekter av oss själva. Resultatet är en explosion av energi och glädje. Provisoriska instrument och vardagliga föremål utgör faktiskt grunden för vår tids musikinstrument.

Det är också möjligt att modellera detta format i en miljömässigt hållbar vision med användning av organiska och återvunna material.

Förslag på program (Del 1):

 • Briefing: En kort introduktion till aktiviteten samt praktisk information.
 • Ice-breaker med body percussion, röst och boomwackers för att släppa spänningar i en glad atmosfär och förstå grunderna för att skapa en orkester.
 • Skapande/upptäckande av okonventionella musikinstrument med de saker som personalen tar med, alternativt som finns på den plats vi möts.
 • Serie av rytmiska och musikaliska spel för att förstå rollerna inom orkestern och utveckla lyssnar- och kommunikationsförmågor.
 • Uppdelning av gruppen i olika sektioner och fördelning av musikaliska roller inom orkestern. Struktur och konstruktion av rytmen inom varje sektion av orkestern.
 • Slutföreställning – förening av rytmerna från varje musikalisk sektion.

Skapande av en egen låt (Del 2).

 • Uppdelning av gruppen i olika sektioner. Varje section får 1 timme för att skapa en Corporate Jingle som kommer att utföras senare framför de andra.
 • Föreställningar.
 • Utmärkelser för de bästa lagen.
 • En sista beskrivning av den totala upplevelsen för att belysa och diskutera de grundläggande färdigheterna som sedan överförs till arbetsgruppsmiljön.

Resultat:

 • Större empati och emotionell medvetenhet mellan medlemmarna i teamet.
 • Det främjar visionen om en mer miljömässigt hållbar planet.
 • Att övervinna de uppenbara begränsningarna vi ger oss själva.
 • Integration av teamet och en större kapacitet att anpassa sig till förändringar.
 • Det förbättrar lyssnar- och kommunikationsförmågan.
 • Utveckling av kreativitet och ledarskapsförmåga.
 • Läran om orkesterens metafor inom en företagssituation.