Skip to main content

Experimentell Utbildning

Vi utvecklar och håller erfarenhetskurser där vi använder kraften av rytm och ljud. Vi följer närvarande med vår uppdragsgivare i alla faser av planering och utveckling av evenemanget:

Analys av utbildningsbehov och kompetensbehov

Undersökning och samtal kring vilka färdigheter och kvaliteter vi vill fokusera på i samarbete med företaget.

Analys av företagets kultur för att tydligt klargöra vilka metaforer vi kan använda under eventet.

Genomgång av syfte

Kunskap, ansvar, kapacitet, attityder, frågor, förväntningar och rädsla.

Planering

Identifiera metaforen som kommer att ge huvudtemat för utbildningen. Organisering av den mest lämpliga strukturen för kurs och innehåll; identifiering av platsen och kursens längd.

Presentation

Presentation av vision och mål, metodik och metaforer som kommer att användas.

Uppvärmning

En ice-breaker gör att deltagarna lär känna varandra bättre på ett kort och effektivt sätt. Den gör så att de kan känna sig trygga, öppna och fria att uttrycka sig under resten av aktiviteterna och övervinna blygsamhet eller rädsla de kan känna inför en ny upplevelse. Den ger också facilitatorn möjlighet att lära känna var och en av deltagarna och gruppen bättre.

Spela

Musikaktiviteter och upplevelser.

Samtal

Utbyte av feedback, jämförelse och diskussion om den totala upplevelsen.

Överföra

Identifiering av de inlärda mentala strategierna och principerna som kan överföras till den professionella rollen.

Uppföljning

En uppföljning efter en tid som diskuterar evenemangets framgång och en potentiell utvecklingsplan med grupp- eller individuell coaching.

Bland våra musikaliska aktiviteter är Drum Circle den metoden som är mest efterfrågad för en erfaren träning tack vare sin struktur som gör det möjligt för teamet att utvecklas för att nå sin maximala potential.

Normalt följer en faciliterad Drum Circle en utveckling som går från en första del, där varje deltagare mestadels riktar uppmärksamheten mot sig själv (individen), skapar samhörighet med instrumentet (tekniken) , medveten om det bidrag hen ger/spelar/uttrycker (eget värde), växer I sin roll, blir avslappnad och känner den pågående rytmiska dialogen med de andra (orkestern). I denna närvaro sker en naturlig gemensam önskan och strävan mot en musikalitet som är större än de enskilda delarna. En delning av dedikation, rytm, mångfald, känslor, lyssnande, ödmjukhet, och styrka (spirit).

I övergången mellan dessa delar kan vi också känna igen de stadier som Tuckman identifierade i sin teamutvecklingsmodell. En nödvändig väg för en grupp människor att utvecklas, från det första ögonblicket de möts till att vara ett mycket effektivt och kreativt team  ”Formar, stormar, normerar, utför”.

Tack vare den kreativa kraften i vår Drum Circle kan också se ytterligare fas som kallas ”Transforming”.

Tack vare den höga effektivitetsnivån som tar form i en faciliterad trumcirkel, kan gruppen välkomna det okända och en högre dimension av medvetande – den kollektiva intelligensen.

Vi går utöver dimensionen ’prestera’ och kommer in ett stadie av ’Transforming’.

Genom att vara medveten och närvarande i strävan om att ”nå vår fulla potential” kan oändliga möjligheter uppstå, och i samspel med andra fortsätta denna strävan att nå allt högre musikalitet, samarbete och effektivitet.
Vi manifesterar kvaliteter och resultat som är långt utöver vad som förväntas.
Vi är öppna för att guidas vidare av facilitatorn, vi är redo för nya utmaningar, nya nivåer av spetskompetens.

Ett team som inser att de har en kollektiv intuition kan generera mycket mer energi och kreativitet än vad som förväntas av det inledande projektet. Det skapar entusiasm, motivation och samarbete på högre nivå.

KURSENS STRUKTUR

ISBRYTARE

Facilitatorn guidar deltagarna mot medvetenheten om att tillhöra en enhetlig grupp, ger dem grundläggande språk och verktyg för eventet. Detta görs med spel i hel grupp 360 ° med verktyg som breaks, call&response, volym upp och ner etc.

Det är ögonblicket när deltagarna befinner sig i en ”individuell medvetenhet”, i inlärande fas av grundläggande tekniska färdigheter, syfte, information och lyssna på sig själva enligt de nya erfarenheterna.

TEAMBUILDING

Deltagarna i cirkeln guidas mot medvetenheten om att skapa en ”ensemble” av olika element som tillsammans bildar en låt, sång eller melodi. Deltagarna får möjlighet att uppleva de olika musikaliska samspelen som finns i gruppen. Genom att skulptera ut bastrummor, solotrummor, accompanjemang, shakers, bjällror kan vi tydligt se att vi är manga små grupper som arbetar tillsammans för atts kapa en helhet. Lyssnandet väcks till liv.

Deltagarna börjar inse att de inte bara är en del av en grupp, utan de bildar också en kreativ dialog med varandra.

Här befinner sig deltagarna i ”gruppmedvetenheten”, med inlärning av roller, ansvar, relationskunskaper och självlyssning I samspel med gruppen.

ORKESTRERING

Deltagarna blir I detta stadiet guidade mot medvetenheten om det unika i varje persons bidrag till stundens melodi samt det speciella förhållandet mellan de olika elementen och ljuden de skapar.

Detta hjälper dem att avslöja komplexa rytmiska förhållanden som kan komma ut från ’ensemblen’ för att upptäcka ännu mer av den skönhet och kvalitet som de spontant visar från tomrummet. Den kommer från enighet om ömsesidig dialog.

Det är det ögonblick då deltagarna upplever kunskapen om föreställningen: dialog, samarbete, förstärkning av individuella talanger och kunskaper, vision av scenariot som grupp och slutligen ett kvalitativt resultat.

KREATIVITET & INNOVATION

När gruppen når detta stadie kallar vi dem för “orkesterdirigenter”.
Nu har gruppen kommit så långt att de kan facilitera och guida sig själva och gemensamt ta sig igenom de olika övergångspunkterna. Deltagarna vet nu att varje ögonblick i musiken är unikt, och ständigt i förändring. Den utvecklas genom allas vår delaktighet.
De är öppna och nyfikna på att upptäcka vad nästa ögonblick kommer att ge för möjligheter till interaktion och för det faktum att också andras bidrag kan leda dem till nya nivåer.
Deltagarna kan uppmanas att lyssna från centrum av cirkeln eller att själva leda gruppen genom att använda sina nyinlärda ledarskapstekniker.

Genom olika lekar kan vi betona vad gruppen spelar just nu, samtidigt som vi bygger självförtroende och tillit till gruppen. Härifrån tar vi oss vägen till Celebration!

Det är det ögonblicket då deltagarna går in i fasen av kontinuerligt lyssnande på vad som händer, och därav en in-the-moment möjlighet vid varje givet tillfälle att göra skillnad.

I denna fas ser vi ofta många nya kreativa idéer och det är här vi kan uppleva de bästa musikaliska uttrycken.

TUCKMAN MODELLEN

Högt beroende av ledare för vägledning och riktning.

Lite avtal om mål för teamet annat än vad som mottagits av ledaren.

Enskilda roller och ansvarsområden är oklara.

Ledaren måste vara beredd att svara på många frågor om teamets syfte, mål och externa relationer.

Processer ignoreras ofta.

Beslut inom gruppen kommer inte lätt.

Individerna i teamet kämpar för position när de försöker etablera sig i förhållande till de andra i teamet. Även ledaren kan bli utmanad av teamet.

Syftets tydlighet ökar men många osäkerheter kvarstår.

Skilda vägar och fraktioner bildas och maktkamp kan förekomma.

Teamet behöver fokusera på sina mål för att undvika att bli distraherade av relationer och känslomässiga problem.

Kompromisser kan behövas för att möjliggöra framsteg.

Ledaren coachar.

Avtal och konsensus bildas bland teamet som svarar bra på ledningens guidning.

Roller och ansvar är tydliga och accepterade.

Stora beslut fattas genom teamavtal. Mindre beslut kan delegeras till individer eller mindre grupper inom teamet.

Engagemang och kollektiv enhet är stark. Teamet kan delta i roliga och sociala aktiviteter.

Teamet diskuterar och utvecklar sina processer och arbetsstil. Det finns allmän respekt för ledaren och delar av ledarskapet faciliteras av teamet.

Ledare underlättar och möjliggör.

Teamet är mer strategiskt medvetet; Laget vet tydligt varför de gör detta.

Teamet har en delad vision och kan stå på sina egna fötter utan interaktion eller deltagande från ledaren. Det är fokus på att överträffa de överenskomna målen, och teamet tar de flesta av besluten genom kriterier som överenskommits med ledaren.

Teamet har en hög grad av autonomi. Meningsskiljaktigheter inträffar men nu löses de positivt i teamet. Nödvändiga förändringar i processer och struktur görs av teamet.

Teamet kan arbeta för att uppnå målet och även ta hänsyn till relation-, stil- och processfrågor längs vägen. Teammedlemmarna tar hand om varandra.

Teamet önskar delegerade uppgifter och projekt från ledaren. Teamet behöver inte instrueras eller få hjälp.

Teammedlemmar kan begära hjälp från ledaren med personlig och interpersonell utveckling. Ledare delegerar och övervakar.