Skip to main content

Boomwhackers

Ice-Breaker & Energizer

Boomwhackers är färgade plaströr i ett antal olika storlekar och musiknoter. De kan användas till alla slags musikaliska tillställningar.

De är lysande för en stor grupp människor.

Denna aktivitet är idealisk för att skapa en teambuilding eller en större publikshow på en kort tidsram. Rytmiska symfonier eller gemensamt framförande av någon berömd låt.

Det är också möjligt att ändra refrängen från en berömd låt som speglar företagets kärnmeddelanden, och få dem framförda av deltagarna.

Med hjälp av trumspelare och gitarrist, kommer deltagarna att utföra sångens ackord med boomwhackers medan de sjunger den nya personliga refrängen. Det blir en oförglömlig energiexplosion.

Längden på detta format kan modelleras från 5 till 40 minuter för en maximal täckning av 5.000 deltagare.

Den enkla och snabba logistiska installationen gör denna aktivitet idealisk för en stor publik.

Den är perfekt för att stimulera och boosta energin på ett roligt sätt under konferenser, kongresser, affärsmiddagar, gala, mässor och festivaler.

När passar detta?:

  • I början av ett möte för att värma upp och skapa laganda och motivation. Passar även i situationer där människor möter varandra för första gången.
  • Under pauserna för att stimulera deltagarna och återuppliva energin.
  • I slutet av ett möte för att fira uppnåendet av målet.