Skip to main content

Kör

Cirkelsång

Teambuilding med
Röst och Sång

Gör ditt Team till en Gospelkör!

Sjunga är en av de mest naturliga sakerna vi kan göra.

Varje barn sjunger naturligt utan att oroa sig för andras bedömning och utan rädsla för att sjunga falskt.

Barnet sjunger helt enkelt av glädjen som kommer från att sjunga. Det är utifrån samma synvinkel vi vill ta oss an denna upplevelse.

Vem av oss har aldrig haft stunder/ögonblick av intimitet där vi sjungit?
Kanske i duschen eller i bilen för att bli av med stress eller helt enkelt för att vi varit på gott humör.

Detta är beviset på att sjunga positivt påverkar vårt mentala och emotionella välbefinnande.

Men vad skulle hända om vi var tvungna att sjunga framför andra människor?

De flesta av oss kanske befinner oss inför en viss social rädsla. Det kan vara rädslan för att utsätta oss själva för något vi inte är vana vid eller uttrycka känslighet framför andra. Dessa rädslor hindrar oss från att njuta av vår uttrycksfullhet genom att sjunga i frihet.

Kören och cirkelsången gör det möjligt för oss att övervinna den första rädslan och blygsamheten, vilket gör att vi alla kan hitta vårt eget utrymme i teamet, känna oss som en del av en enda enhet, större än oss själva.

Grundpelarna av en kör, som för alla företag eller organisationer, beror på en balans av olika delar, där individuella och relationella kvaliteter som ömsesidigt lyssnande, lagarbete, förmåga att vara flexibel för förändring och viljan att nå samma mål är närvarande.

De olika sektionerna, indelade i olika ljudgrupper utifrån de enskilda egenskaperna hos var och en, arbetar i grupper för att anpassa sina individuella förmågor till den gemensamma sången.

Sedan slås de olika sekitonerna ihop till en enda enhet.

Allt detta mynnar ut till den viktigaste delen av upplevelsen: den slutliga prestationen.

För den sista föreställningen kan du välja mellan olika musikaliska stilar som Gospel, Pop, Rock, Funky, Ethnic, Classic och så vidare.

En facilitator, i en process av fri improvisation, skapar och tilldelar successivt till deltagarna. Arrangerade i en cirkel och uppdelade efter sektion, delas specifika rytmiska vokalmoduler ut och upprepas i harmonier.

Den harmoniska strukturen i stycket föds ur detta.

Resultatet är en djupgående upplevelse där de emotionella faktorerna blir grunden för att hjälpa deltagarna till en ny och djupare medvetenhet. Dynamiken gör det möjligt för teamet att uttrycka sin maximala potential.

Tack vare köraktiviteten kan vi erhålla nya färdigheter som kan användas i team management.

Målen för denna teambuilding är:

  • Stärka det ömsesidiga förtroendet mellan deltagarna.
  • Skapa verktyg för att förbättra och utveckla det individuella deltagandet och interagerandet i gruppen.
  • Betydelsen av ömsesidigt lyssnande som ett primärt sätt att förbättra teamets funktion.
  • Utveckla och förbättra den kreativa ledarförmågan.
  • Lär dig nya färdigheter snabbt medan du har roligt.

Det är också möjligt att utveckla sången med Corporate Jingle – en teambuildingaktivitet där gruppen delas in i team för att skapa sin egen företagsjingel och utmana varandra.