Skip to main content

Corporate Jingle

Skapa er egen Jingle och Utmana era Kollegor!

Teambuilding med röst och sång, full av kreativitet och sund konkurrens för att engagera laget på ett spännande sätt under incitament eller företagsmiddagar.

Deltagarna, indelade i maximalt 6 grupper, kommer att välja en berömd låt där de får uppgiften att ändra de ursprungliga texterna. De skapar sitt eget manus som speglar mötets kommunikationskoncept eller syfte.

Som nästa steg kommer de att framföra och sjunga de nya texterna åtföljda av ett backing-track alternativt tillsammans med vårt liveband. Ett annat alternativ kan vara att de själva spelar slaginstrument till sin sång, eventuellt med stöd från vår gitarrist. Pris utdelas för bästa prestanda.

Det är också möjligt att modellera detta format i exempelvis en rap-stil eller även ONLINE-version på Zoom.

Förslag till program:

 • Briefing. En kort introduktion till upplevelsen samt praktisk information.
 • Ice-breaker för att få deltagarna i en lekfull och avslappnad stämning, redo för utmaningarna framöver.
 • Uppdelning i grupper och skapande av låtar i varje grupp.
 • Uppträdanden med låtarna från respektive grupp.
 • Utmärkelser för de bästa föreställningarna.

Resultat:

 • Skapar balans inom laget.
 • Förbättrar lyssnande och kommunikationsförmåga.
 • Stimulerar kreativiteten och utvecklar förmågan till individuella uttryck.
 • Utvecklar viktiga färdigheter i offentligt talande.
 • Lär orkesterens metafor inom en företagssituation.
 • Firande av Team Spirit.