Skip to main content

Drum Stomp

Unik teambuilding der alt kan lage musikk!

Arbeidsmaskiner, søppelkasser, blyanter, kjøkkenutstyr ... alt kan brukes til å lage musikk!

Vi er omgitt av instrumenter som ikke nødvendigvis er designet for musikk, men som enkelt og umiddelbart kan brukes til å skape en rytmisk verden uten tidligere musikalsk erfaring.

Kreativiteten og oppdagelsen av lydene som oppstår, stimulerer lagånden og forståelsen av nyoppdagede sider ved oss selv.

Resultatet er en eksplosjon av energi og glede i samspillet mellom provisoriske instrumenter og hverdagsgjenstander, som faktisk danner grunnlaget for vår tids musikkinstrumenter.

Det er også mulig å modellere dette formatet i en økologisk bærekraftig visjon med bruk av organiske og resirkulerte materialer.

Forslag til program (1. del):

 • Orientering: En kort introduksjon til aktiviteten sammen med praktisk informasjon.
 • Ice-breaker med kroppsperkusjon, stemme og boomwhakere for å løse opp spenninger i en gledesfylt atmosfære og forstå nøklene til å skape et orkester.
 • Lage ukonvensjonelle musikkinstrumenter med ting som personalet har med seg.
 • En rekke rytmiske og musikalske leker for å forstå rollene i orkesteret og utvikle lytte- og kommunikasjonsevner.
 • Inndeling av gruppen i ulike seksjoner, fordeling av musikalske roller i orkesteret og konstruksjon av rytmen i hver del av orkesteret.
 • Avsluttende fremføring med sammenstilling av rytmene i hver av de mindre musikalske seksjonene.

Skape en egen sang (2. del):

 • Gruppen deles inn i ulike seksjoner. Hver seksjon har 1 time på seg til å lage en bedriftsjingle som senere skal fremføres for de andre.
 • Opptredener.
 • Utmerkelser til de beste gruppene.
 • En avsluttende debriefing av den samlede opplevelsen for å fremheve og diskutere de grunnleggende ferdighetene som deretter overføres til arbeidsmiljøet.

Resultater:

 • Større empati og emosjonell bevissthet blant teammedlemmene.
 • Det fremmer visjonen om en mer miljøvennlig og bærekraftig planet.
 • Vi overvinner de tilsynelatende begrensningene vi gir oss selv.
 • Integrering av teamet og større evne til å tilpasse seg endringer.
 • Forbedrer evnen til å lytte og kommunisere.
 • Utvikling av kreative ferdigheter og lederegenskaper.
 • Det lærer oss metaforen om orkesteret i en bedriftssituasjon.