Skip to main content

Drum Circle

Teambuilding og opplevelsesbasert trening

For å styrke arbeidsteamet ditt gjennom rytmens samlende kraft!

Ved å skape musikk i øyeblikket sammen med tilretteleggeren utvikles samarbeid og flyt på en naturlig måte, noe som igjen åpner opp for ny forståelse som kan forbedre gruppens funksjon og dynamikk ytterligere.

Trommesirkelen brukes som en metafor for å overvinne hindringene som står i veien for at teamet skal nå sitt maksimale potensial, og utvikler tettere relasjoner i gruppen, noe som vil ha en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet i ukene som følger.

I løpet av en times program vil denne interaktive og engasjerende opplevelsen:

 • Utvikle teambuilding på en unik måte.
 • Stimulere kreativitet og fremme samarbeid mellom deltakerne.
 • Demonstrere den positive effekten hver enkelt har på teamet som helhet.
 • Lindre mentalt stress og emosjonelle spenninger.
 • Oppmuntre til og fremme bedre kommunikasjon og lytting.
 • Oppmuntre deltakerne til å overskride tilsynelatende personlige begrensninger.
 • Forvandle et team av enkeltindivider til en samlet enhet.

Rytme er vårt morsmål og et universelt språk som alle kjenner til, selv det yngste barn, hvis vi bare kan «huske».

Alt vi trenger å gjøre for å lage vakker musikk sammen, er å ta med oss den rytmiske ekspertisen vi har å tilby, sammen med ønsket om å dele den med andre mennesker.

Kvaliteten på musikken som skapes i et arrangement som dette, er ikke basert på utøvernes rytmiske kompetanse, men på kvaliteten på forholdet mellom dem og de andre i sirkelen. Resultatet er de magiske musikalske øyeblikkene der én kraftfull stemme skapes av de mange.

I disse øyeblikkene slutter utøverne å bekymre seg for å holde takten, for tiden, slik de kjenner den, har stoppet opp. I stedet oppstår en levende, pustende enhet som uttrykker tidløs glede, lidenskap og forløsning gjennom rytmens kraft.

Det er skjønnheten i en felles trommesirkel.

Bedriftstrommesirkelen er et opplæringsarrangement som etterspørres av bedrifter for å styrke spesifikke ferdigheter med et bestemt mål for øyet.

Her er noen eksempler på de vanligste forespørslene:

 • Teamwork: å utdype forholdet mellom kolleger og bringe grupper tettere sammen.
 • Lederskap: styrke lederegenskapene og forbedre forvaltningen av menneskelige ressurser.
 • Konferanser og møter: for å gi deltakerne energi og avlaste stress, skape lagånd og motivasjon.
 • Incentiv: for å skape motivasjon for nye prosjekter og strategier.
 • Endringsledelse: gjør det enklere å gjennomføre endringer og transformasjoner i en organisasjon.
 • Effektiv kommunikasjon: for å oppmuntre til økt evne til å lytte og kommunisere mellom mennesker og skape bedre relasjoner i teamet.
 • Feiring: for å feire fellesskapet i bedriften eller for å feire at man har nådd sine mål.