Skip to main content

Corporate Orkester

Stort orkester med trommer og slagverk!

Klarer teamet å skape et rytmisk orkester på kort tid?

Musikkens magi og umiddelbare rytmiske språk overskrider alle barrierer, uansett alder, kjønn, religion, ideal, opprinnelse eller kultur.

Det er umulig å ikke bli involvert i en opplevelse som skaper harmoni, empati og samarbeid mellom gruppemedlemmene.

Dette gjør det mulig for gruppen å overraske og spille engasjerende musikk sammen og oppløse tilsynelatende personlige begrensninger i en gledesfylt atmosfære som er ideell for å løse problemer som er viktige for klienten.

Orkestermetaforen er ideell for å gjenspeile dynamikken i et arbeidsmiljø.

Ved å utforske balansen som er nødvendig for å sikre den musikalske skapelsen i orkesteret, vil deltakerne kunne fremføre en sang på en ny og uventet måte, og dermed oppdage og utvikle sine ferdigheter i å forholde seg til andre, ferdigheter som lett kan overføres til yrkesrollen.

Forslag til program

Med utgangspunkt i ikke-eksisterende musikalske ferdigheter vil teamet oppnå et nesten utenkelig resultat helt i begynnelsen av arrangementet: De vil skape et rytmisk orkester på kort tid.

Her er stegene som vil utgjøre hele opplevelsen:

 • Briefing: En kort introduksjon til aktiviteten sammen med praktisk informasjon.
 • Ice-breaker med kroppsperkusjon og stemme for å løse opp spenninger i en gledesfylt atmosfære, der man i ulike deler lager den berømte sangen «We Will Rock You».
 • Mulighet til å velge instrument og dermed en personlig oppdagelse av egne egenskaper og holdninger.
 • En rekke rytmiske og musikalske leker for å bryte isen og skape en innbydende og glad atmosfære.
 • Inndeling av gruppen i ulike seksjoner og fordeling av musikalske roller i orkesteret.
 • Oppbygging av rytmen i de ulike delene av orkesteret, noe som gjør det lettere å forstå rollene deres og dermed styrke arbeidet i hver enkelt del av orkesteret. Senere rytmevariasjoner i innlæringen av stykket vil forbedre seksjonenes evne til å tilpasse seg og integrere seg med hverandre.
 • Avsluttende forestilling med sammenstilling av rytmene til hver av de mindre gruppene/musikkseksjonene.
 • En avsluttende debriefing av den samlede opplevelsen for å fremheve og diskutere de grunnleggende ferdighetene som deretter overføres til arbeidsmiljøet.

Resultat:

 • Større bevissthet om lytting og kommunikasjon.
 • Større empati og emosjonell bevissthet/kontakt mellom teammedlemmene.
 • Overvinne de tilsynelatende begrensningene vi gir oss selv.
 • Integrering av teamet og større evne til å tilpasse seg endringer.
 • Utvikling av kreative ferdigheter og lederegenskaper.
 • Rask og morsom læring av ferdigheter som normalt ville kreve mye lengre tid.