Skip to main content

Rico Persson

Regissør @ OneBeat Skandinavia

Alt vi gjør i livet er rytme. Ved å jobbe med rytme og identifisere oss med den, kan vi enkelt finne vår egen rytme i livet, en indre balanse med oss selv, vårt arbeid, våre relasjoner og vårt daglige liv.

Dharma Cristiano Botti

Grunnlegger @ OneBeat

Jeg elsker musikk som et bindeledd mellom mennesker. Det slår meg med en barnslig forundring når jeg ser at musikken visker ut alle fordommer og kan skjære gjennom alle slags barrierer: alder, rolle, ideal eller kultur. Resultatet er en "tidløs" glede.