Skip to main content

Ervaringsgerichte Training

Wij ontwikkelen en geven ervaringsgerichte trainingen door middel van de kracht van ritme en geluid, waarbij we de klant zorgvuldig begeleiden tijdens alle volgende fasen van de planning en ontwikkeling van het evenement:

Analyse van doeleinden

Kennis, verantwoordelijkheid, capaciteit, houding, problemen, verwachtingen en angsten.

Planning

De metafoor identificeren die als hoofdthema voor de training zal dienen.

Organisatie van de meest geschikte cursusstructuur en -inhoud; identificatie van de locatie en duur van de cursus.

Briefing

Presentatie van de ervaringstechnieken, de trainingsdoelen en de metafoor die gebruikt zal worden.

Opwarmen

Een ijsbreker waardoor de deelnemers elkaar beter leren kennen, zodat ze zich open en vrij voelen om zich tijdens de rest van de kernactiviteiten volledig te uiten en eventuele verlegenheid of angst voor een nieuwe ervaring te overwinnen. Ook kan de trainer de deelnemers en de groep beter leren kennen.

Spelen

Muzikale activiteiten en ervaring.

Debriefing

uitwisseling van feedback, vergelijking en discussie over de algemene ervaring.

Overdragen

Identificatie van de geleerde mentale strategieën en principes die naar de professionele rol kunnen worden overgedragen.

Follow-up

Een follow-up na enige tijd waarin het succes van het evenement en een mogelijk ontwikkelingsplan met groeps- of individuele coaching worden besproken.

Van onze muzikale activiteiten is Drum Circle de nieuwe methode die het meest gevraagd wordt voor een ervaringsgerichte training dankzij de structuur die het team in de weg staat om hun maximale potentieel te bereiken.

Normaal gesproken vertoont een gefaciliteerde Drumcirkel een trend die gaat van een eerste deel waarin elke deelnemer zich vooral bewust is van zichzelf (individueel) en zich inzet om vertrouwen te krijgen in het instrument (technologie) dat hij bespeelt, tot een laatste deel waarin hij ontspannen is en zich bewust is van de voortdurende ritmische dialoog met de anderen (orkest), terwijl hij de “aanwezigheid” uitdrukt door een natuurlijk verlangen naar muzikaliteit die voortkomt uit het delen van ritme, diversiteit, emoties, luisteren, gevoeligheid, koraal, in dat geheel dat groter is dan de afzonderlijke delen waaruit het bestaat (geest).

In de afwisseling van deze onderdelen kunnen we ook de stadia herkennen die Tuckman in zijn teamontwikkelingsmodel heeft geïdentificeerd, als een noodzakelijk pad voor een groep mensen om vanaf het eerste moment dat ze elkaar ontmoeten een zeer efficiënt en creatief team te worden, namelijk “Forming, Storming, Norming, Performing”.

Daarnaast kunnen we, dankzij de creatieve kracht van Drum Circle, de opkomst van een volgende fase waarnemen, genaamd “Transforming”.

In feite gaat de groep, dankzij het hoge niveau van efficiëntie dat zich manifesteert in een gefaciliteerde Drumcirkel, geïnspireerd door het ritme en nu in staat om het onbekende en de dimensie van verruimd bewustzijn, gegeven door de collectieve intelligentie, te verwelkomen, voorbij de dimensie van het “Presteren” en betreedt de verdere dimensie van het “Transformeren“.

Zich volledig bewust van de voortdurende “coming out” van zijn potentieel en in het vertrouwen dat oneindige mogelijkheden voortkomen uit het onbekende, projecteert het zichzelf op zoek naar steeds hogere muzikaliteit, samenwerking en effectiviteit, om kwaliteiten en resultaten te manifesteren die veel verder gaan dan wat het door de facilitator “gevraagd” was, en vraagt het hem om nieuwe uitdagingen aan te bieden om hogere niveaus van uitmuntendheid te bereiken.

Een team dat het ontstaan van een collectieve intuïtie herkent, is in staat om veel meer energie en creativiteit te genereren dan nodig is voor het aanvankelijke project, waardoor een gevoel van enthousiasme, motivatie en samenwerking ontstaat dat invloed heeft op een hoger niveau van relatie.

STRUCTUUR VAN DE CURSUS

IJSBREKER

De facilitator leidt de deelnemers naar het besef dat ze deel uitmaken van een eenheidsgroep, door hen de basistaal en hulpmiddelen van de facilitator aan te leren, met “volledige groeps”-spelletjes op 360° zoals stopzetten, roepen en antwoorden, volume omhoog en omlaag.

Het is het moment waarop deelnemers in een “individueel bewustzijn” komen, met het aanleren van technische basisvaardigheden, het doel, onderwijs, informatie en het luisteren naar zichzelf op basis van de nieuwe ervaring.

TEAMBUILDING

De begeleider leidt de leden van de kring naar het besef een “ensemble” van verschillende elementen te vormen die een lied vormen, door de “voortdurende” interactie tussen de verschillende muzikale tonen te onthullen en door spelletjes zoals het “boetseren” van de helft van de kring om wederzijds luisteren te ontwikkelen.

Deelnemers beginnen zich te realiseren dat ze niet alleen deel uitmaken van een groep, maar dat ze ook een creatieve dialoog met elkaar aangaan.

Het is het moment waarop de deelnemers zich in het “groepsbewustzijn” bevinden, met het aanleren van het organigram van het team, rollen, verantwoordelijkheden, relationele vaardigheden en zelf-luisteren volgens de groep.

ORCHESTRATIE

De begeleider leidt de leden naar het besef van de uniciteit van ieders bijdrage aan het huidige lied en de “speciale” relatie tussen de verschillende elementen en geluiden die ze voortbrengen.

Dit helpt hen om complexe ritmische relaties te onthullen die uit het ‘ensemble’ kunnen komen om nog meer de schoonheid en kwaliteit te ontdekken die ze spontaan laten zien vanuit de leegte, die afhangt van de overeenstemming van de wederzijdse dialoog.

Het is het moment waarop de deelnemers de knowhow van de voorstelling ervaren: dialoog, samenwerking, versterking van individuele talenten, visie op het scenario als groep en kwalitatief eindresultaat.

CREATIVITEIT & INNOVATIE

Orkestdirigent” genoemd: de groep is normaal gesproken in staat om zichzelf te “faciliteren” en zichzelf in stand te houden tijdens de verschillende overgangspunten: de leden weten nu dat de muziek zich van moment tot moment laat zien op een manier die blijft veranderen en evolueren afhankelijk van hun beschikbaarheid.

Ze staan open om met nieuwsgierigheid te ontdekken wat het volgende moment als kans voor interactie zal brengen en ze staan open voor het feit dat de bijdrage van de ander hen tot een nieuwe creatie zal brengen.

Deelnemers kunnen uitgenodigd worden om vanuit het midden te luisteren of om de groep te leiden door leiderschapsdynamieken te onthullen.

De begeleider speelt met hen en maakt spelletjes om te benadrukken wat zij spelen of spontaan aanbieden in een relatie van algemeen vertrouwen, om vervolgens een “koor” te vormen.

Het is het moment waarop de deelnemers ervaren dat het voortdurend luisteren naar het scenario nieuwe creatieve ideeën oplevert en het is vaak het moment van de beste muzikale expressie.

TUCKMAN MODEL

Grote afhankelijkheid van leider voor begeleiding en richting.

Weinig overeenstemming over andere teamdoelen dan die van de leider.

Individuele rollen en verantwoordelijkheden zijn onduidelijk.

De leider moet bereid zijn om veel vragen te beantwoorden over het doel, de doelstellingen en de externe relaties van het team.

Processen worden vaak genegeerd.

Beslissingen worden niet gemakkelijk genomen binnen een groep.

Teamleden strijden om hun positie terwijl ze zichzelf proberen te positioneren ten opzichte van andere teamleden en de leider, die door teamleden uitgedaagd kan worden.

De doelgerichtheid neemt toe, maar er blijven nog veel onzekerheden bestaan.

Er vormen zich kliekjes en groepjes en er kan een machtsstrijd ontstaan.

Het team moet zich op zijn doelen concentreren om niet afgeleid te worden door relaties en emotionele kwesties.

Er kunnen compromissen nodig zijn om vooruitgang mogelijk te maken.

Leader-coaches.

Overeenstemming en consensus worden grotendeels gevormd door het team, dat goed reageert op facilitering door de leider.

Rollen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk en geaccepteerd.

Grote beslissingen worden in overleg met de groep genomen. Kleinere beslissingen kunnen gedelegeerd worden aan individuen of kleine teams binnen de groep.

Betrokkenheid en eenheid zijn sterk. Het team kan leuke en sociale activiteiten ondernemen.

Het team bespreekt en ontwikkelt zijn processen en werkstijl. Er is algemeen respect voor de leider en een deel van het leiderschap wordt meer gedeeld door het team.

Leider faciliteert en maakt mogelijk.

Het team is meer strategisch bewust; het team weet duidelijk waarom het doet wat het doet.

Het team heeft een gedeelde visie en kan op eigen benen staan zonder inmenging of deelname van de leider. Er is een focus op het overtreffen van doelen en het team neemt de meeste beslissingen op basis van criteria die met de leider zijn afgesproken.

Het team heeft een hoge mate van autonomie. Meningsverschillen komen voor, maar nu worden ze binnen het team op een positieve manier opgelost, en noodzakelijke veranderingen in processen en structuur worden door het team doorgevoerd.

Het team is in staat om naar het bereiken van het doel toe te werken, en onderweg ook aandacht te besteden aan relatie-, stijl- en proceskwesties. Teamleden zorgen voor elkaar.

Het team heeft gedelegeerde taken en projecten van de leider nodig. Het team hoeft geen instructies of hulp te krijgen.

Teamleden kunnen de leider om hulp vragen bij hun persoonlijke en interpersoonlijke ontwikkeling. De leider delegeert en houdt toezicht.