Skip to main content

Vi synes det er nyttig å dele et kart med 10 ting du bør vite om teambuilding, som nå er blitt en del av den kollektive bedriftsfantasien og har blitt et ganske stort felt.

Derfor oppstår det av og til en del forvirring, og for de som ikke er eksperter, er det ofte vanskelig å velge hvilken aktivitet som passer til arrangementet.

I denne artikkelen vil vi beskrive hva som er viktig å vite for å velge riktig type aktivitet for teambuilding i bedriften.

Du kan også lese mer om dette emnet i følgende artikler:

https://www.onebeat.events/no/teambuilding

Vi i OneBeat er et teambuildingbyrå som jobber med musikk, så vi vil kun ta for oss denne typen aktiviteter i denne artikkelen.

La oss starte med følgende kart over de 10 tingene du bør vite om teambuilding:

1. TEAMBUILDING ELLER ERFARINGSBASERT TRENING?

Det hersker forvirring mellom disse to terminologiene, som har ulik betydning selv om de noen ganger brukes til samme formål.

Her skal vi ikke ta for oss temaet fra et akademisk ståsted, men med utgangspunkt i den praktiske anvendelsen som hver enkelt arrangør eller HR-sjef må forholde seg til i forbindelse med organiseringen av en aktivitet.

Teambuilding er en aktivitet som går utover den profesjonelle konteksten.

Hovedformålet er å etterlate en sterk følelse av samhold og integrasjon ved å nå et sluttresultat som i utgangspunktet opplevdes som vanskelig eller uoppnåelig.

Under eller på slutten av teambuildingen er det mulig å opprette noen kommunikasjonsvinduer for å dele læringsmetaforene som er avtalt med bedriften.

Metaforene utvikles imidlertid i form av «piller», uten en avsluttende debriefing eller en gjensidig konfrontasjon mellom teammedlemmene.

På den annen side er hovedformålet med erfaringsbasert metode å jobbe med læringsmetaforene ved å gjennomføre en avsluttende debriefing der man diskuterer, utveksler reaksjoner og deler følelser for å samle inn logisk-rasjonelle og emosjonelt-affektive tilbakemeldinger om opplevelsen.

Denne aktiviteten har også en emosjonell kraft, men hovedformålet er å forstå den kognitive og atferdsmessige dynamikken ved hjelp av metaforer, som kan brukes til å stimulere til positive endringer i teamet.

Det som kjennetegner en erfaringsbasert trening, er en avsluttende debrifing på minst 40 minutter, der målet er å overføre den nye lærdommen fra aktiviteten til yrkesrollen.

Grovt forenklet kan man si at verdiskalaen i teambuilding er 70 % følelser og 30 % trening, mens erfaringstrening er 70 % trening og 30 % følelser.

Sammen med de andre aktivitetene har vi Ice-breaker eller Energizer, som er korte: fra 5 til 30 minutter.

Formålet er å bryte isen og gi deltakerne energi under en konferanse eller messe for å skape lagånd på kort tid.

Styrken til en Ice-breaker er at den er enkel og rask å sette opp, noe som gjør den ideell for store grupper.

Derfor anbefales den for minst 100 personer, selv om den i noen tilfeller også kan brukes på et mindre antall.

2. ANTALL DELTAKERE

Antall deltakere er svært viktig for å definere typen aktivitet.

For det første er erfaringsbasert trening bare mulig med et visst antall personer, ellers blir det umulig å få gjensidig tilbakemelding fra hver enkelt.

For å få en effektiv debriefing og få alle til å engasjere seg, bør gruppen bestå av maksimalt 15 personer, med mulighet for å komme opp i 40 personer hvis det er mulig å jobbe i mindre grupper.

For en erfaringsbasert treningsaktivitet er det nødvendig med maksimalt 40 personer, ellers er det bedre å velge et teambuilding-arrangement.

Det eneste alternativet for et større antall deltakere er å gjennomføre en klasseromsundervisning i etterkant av aktiviteten, noe som ikke krever kontinuerlig interaksjon mellom deltakerne.

3. AKTIVITETENS VARIGHET

For å få en effektiv erfaringsbasert trening med musikalske aktiviteter trenger vi minst 2 timer.

Mitt forslag er å bruke minst 3 timer for å oppnå et bedre resultat.

Det er også ideelt å gjøre aktiviteten om morgenen eller første halvdel av ettermiddagen.

Hvis aktiviteten foregår mellom kl. 17.00 og 20.00 og deltakerne har hatt møter før, er det stor sannsynlighet for at de er slitne og ikke har energi til å gjennomføre en effektiv debrifing.

Hvis formålet er å bygge et team gjennom morsomme og engasjerende aktiviteter på slutten eller i en pause i møtet, er det ideelt å ha en teambuilding-forestilling.

Derfor er det viktig at man virkelig tror på erfaringstreningen og gir den riktig tid, ellers er det bedre å organisere en teambuilding-aktivitet.

Hvis du har mindre enn 30 minutter til rådighet, er en Ice-breaker det du trenger.

På dette tidspunktet har vi en klar idé om hvilken aktivitet vi skal velge. Her er noen eksempler:

  • Teambuilding: hvis vi har 1 time og 30 minutter med 70 personer, fra kl. 18.00 til arrangementets slutt.
  • Erfaringsbasert trening: Hvis vi har en halv dag med 25 personer og formålet er å få til en konstruktiv konfrontasjon mellom teammedlemmene.
  • Ice-Breaker: Hvis vi har 20 minutter på en messe med 300 mennesker der vi ønsker å skape et øyeblikk av relasjon mellom mennesker som sjelden møtes.

4. PLASSERING – PLASS

teambuilding 10 ting vite onebeat drum circle setup

Avhengig av budsjett og antall deltakere er det mulig å ha ett eller flere møterom.

Hvis det for eksempel bare er én stor hall, kan vi ikke vurdere aktiviteter med ulike små grupper.

Vanligvis blir teambuilding-aktiviteten bestemt etter at stedet er bestilt, så det er viktig å tilpasse aktiviteten til det bestilte stedet.

I dette tilfellet er det vanskelig å gi en oversikt over alle mulighetene, for det finnes hundrevis av dem.

Det er viktig at bedriften samarbeider med teambuildingbyrået for å finne ut hvilken aktivitet som passer best, også avhengig av lokaler og beliggenhet.

5. NÅR OG HVORFOR VI LAGER EN AKTIVITET

Oppstartsmøte, treningskurs, julebord, årsmøte, spesielle arrangementer: Det er mange muligheter for å velge en aktivitet.

Selv om dette ikke er det viktigste aspektet, kan det være nyttig å ta hensyn til det ved valg av format.

Det er ofte mulig å ha en erfaringsbasert trening, men ved noen spesielle anledninger er det helt perfekt.

Denne aktiviteten er ideell for en bedriftstrening eller et privat møte, spesielt hvis den arrangeres i bedriften.

Det er også perfekt i forbindelse med endringsledelse eller sammenslåing av selskaper som har vært konkurrenter på markedet.

En teambuilding-aktivitet er ideell til julebord, kick off-møter med nye årsmål, incentiver, jubileer eller en ledig stund under en messe eller konferanse.

Når det er minst 100 personer og kort tid, kan teambuildingen erstattes av en ice-breaker.

Til slutt har vi det vi i OneBeat kaller teambuilding-show.

Disse aktivitetene er skreddersydd for et stort antall deltakere (vanligvis minst 300 personer) i forbindelse med spesielle arrangementer med høye budsjetter eller i forbindelse med viktige bedriftsmesser.

Målet er å skape et uforglemmelig show, fullt av overraskelser og spesialeffekter, der deltakerne er stjernene i en spesiell opplevelse utover klassisk teambuilding.

6. TROMME- OG SLAGVERKSAKTIVITETER

Nå skal vi snakke om de musikalske aktivitetene våre, med utgangspunkt i den mest populære.

Vi vil bare gi deg en rask oversikt over de ulike teambuilding-aktivitetene, for mer informasjon kan du besøke denne nettsiden.

Tromme- og perkusjonsaktiviteter som Drum Circle, Corporate Orkester og Rock-Tribe Band kan betraktes som teambuilding, erfaringsbasert trening eller teambuilding-show, avhengig av hvilken kontekst man ønsker.

Disse egner seg ikke til å bryte isen i organisatoriske og logistiske spørsmål.

Et stort antall deltakere med 30 minutter til rådighet krever en enkel og lett forberedelse, noe som ikke gjelder for trommer.

Vanligvis trenger vi minst 45 minutter for å ha tromme- og perkusjonsaktiviteter.

7. SANGAKTIVITETER

Stemmen vår er vårt indre instrument, den kommer direkte fra vårt indre uten andre midler (musikkinstrumenter).

Det kan være vanskeligere å synge enn andre instrumenter, men samtidig gir det å synge i kor mulighet til å overvinne frykten.

Stemmen vår høres sammen med alle de andre stemmene, og selv de små feilene smelter sammen i ensemblet og gir et fint resultat.

Den ideelle tiden for denne aktiviteten er 2 timer, men det er også mulig å gjennomføre en teambuilding-aktivitet på bare én time.

Våre aktiviteter er Kor og Corporate Jingle, sistnevnte er et av våre signaturprosjekter på teambuilding-markedet.

Takket være Sirkelsang er det også mulig å ha en Ice-breaker med sang: en internasjonal nyhet i vårt repertoar.

Sangaktiviteten er den mest allsidige, ettersom den tilpasser seg enhver kontekst.

8. BOOMWHACKERS OG AKTIVITETER MED BODYPERCUSSION

Boomwhackers og Bodypercussion er raske aktiviteter som er enkle å organisere, og som egner seg ypperlig som isbryter eller energigiver.

Vi har mange forespørsler når formålet er å skape et team på kort tid, og vi er svært populære i denne typen aktiviteter.

Under teambuilding-aktivitetene våre starter vi alltid med Body Music, fordi det er veldig underholdende og samtidig introduserer rytme og musikk på en enkel måte.

Selv om det er mindre indikert, er det også mulig å bruke Boomwhackers i andre teambuilding-aktiviteter for å lyse opp koreografien med alle de forskjellige fargene.

Vi presenterer Drum Stomp, vårt bærekraftige format som ikke bare er en musikalsk aktivitet, men også et laboratorium for å lage musikkinstrumenter av gjenbruksmaterialer.

Det er en overraskende og uventet aktivitet som endrer oppfatningen av det å lage musikk, og som gjenoppdager den lekne, interaktive og deltakende dimensjonen.

Den egner seg godt som teambuilding-aktivitet eller erfaringsbasert trening. Den ideelle varigheten er 2 timer.

teambuilding 10 ting vite onebeat

10. PRISER OG BETALINGER

Her er vi fremme ved det siste temaet i denne listen over 10 ting du bør vite om teambuilding.

Vi kommer ikke til å dele vår prisliste i denne artikkelen, fordi kostnadene varierer avhengig av aktiviteten, men vi ønsker å være åpne om hvordan vi setter prisen.

Siden alle byråer kan ha forskjellige metoder, vil vi gjerne dele det vi mener er den universelle og tydelige måten å fastsette prisene på.

En viktig parameter er antall deltakere og dermed hvor mange musikkinstrumenter som skal medbringes og hvor mange instruktører som trengs.

Aktivitetens varighet er IKKE en viktig parameter å ta hensyn til.

Et eksempel? Hvis vi lager en trommesirkel for 150 personer, spiller det ingen rolle om aktiviteten varer i 45 minutter eller 2 timer, for vi trenger like mange instrumenter til å sette opp, like mange instruktører til å administrere og samme reisetid og utgifter.

Vi kan si at innenfor de 2 timene er prisen på aktiviteten den samme uavhengig av varigheten på teambuildingen.

Hvis forespørselen gjelder en halv- eller heldagsaktivitet, kan prisen være høyere, avhengig av antall økter og trenere.

Med mindre det foreligger unntak eller spesielle ønsker, er ekstrakostnadene vanligvis rimelige.

Reisetid og -utgifter utgjør mellom 5 og 10 % av totalbeløpet, med mindre det finnes unntak.

Det antas at lokale byråer kan ha lavere priser, men det stemmer ikke.

Vi er eksperter på god organisering og har alt som trengs for å gjennomføre arrangementet ditt.

I tillegg er vi fremtidsrettet, og vi har støttepunkter over hele landet for å ha materialet klart på stedet uten lang transport.

Vi har også støttepunkter i utlandet takket være et internasjonalt nettverk, og vi støtter en smart arbeidspolitikk.

Når det gjelder betalingsmåten, er det viktig å være klar over at et depositum er nødvendig som en form for beskyttelse mot eventuelle ubetalte regninger (heldigvis er det svært sjelden), men også for å bekrefte arrangementet og for å starte organisasjonen med de første utgiftene.

I høysesongmånedene er det dessuten mulighet for flere arrangementer på samme dag, så vi må organisere et større antall trenere.

Uten depositum vil en avbestilling (selv av rimelige grunner) være et økonomisk tap for teambuildingbyrået.

Når det gjelder betalingsbetingelsene, siden vi ikke «produserer», fastsetter mange byråer betalingen på datoen for arrangementet, mens andre følger selskapets policy.

Vi mener at et godt kompromiss kan være 30 dager fra datoen for arrangementet.

teambuilding 10 ting vite onebeat

Vi håper du finner dette kartet nyttig for å velge den beste aktiviteten for ditt arrangement, og vi står til din disposisjon for ytterligere informasjon om Musikk Teambuilding-aktiviteter info@onebeat.events.

Leave a Reply