Skip to main content

Rytme og vitenskap blir mer og mer knyttet sammen takket være ny forskning som viser fordelene med Drum Circle i teambuilding-aktiviteter i bedrifter.

En trommesirkel oppstår når en gruppe mennesker sitter i en sirkel ogspiller trommer og perkusjon i en fri improvisasjonsprosess med støtte fra en tilrettelegger. Det er en ny og innovativ erfaringsbasert metode som blir mer og mer kjent innen personalutvikling.

Takket være studiene som ble utført i forbindelse med HealthRhythms-protokollen sponset av Remo, vardet mulig å utvide verdien av denne metoden takket være de vitenskapelige undersøkelsene utviklet av Barry Bittman, CEO og president for Yamaha Music & Wellness Institute.

Denne vitenskapelige forskningen, som er publisert i en fagfellevurdering, fokuserer på å redusere stress fra psykososialt til genomisk nivå ved hjelp av nye strategier for kreativt musikalsk uttrykk. Dr. Bittman er nevrolog, forfatter, internasjonal foredragsholder og forsker.

Han leder innovative tverrfaglige team som utvikler protokoller, algoritmer og supplerende strategier som gjør det mulig for et nettverk av mennesker å optimalisere assistanse og oppnå spesifikke mål i alle slags samfunn.

Her er en rekke vitenskapelige funn fra forskning som viser hvordan trommespill og perkusjon er et viktig verktøy for å fremme menneskelig potensial på individ- og relasjonsnivå. Ifølge de følgende studiene er tromming i en trommesirkel:

 1. TROMMING STYRKER IMMUNFORSVARET (2001)
 2. DRUM CIRCLE REDUSERER UTBRENTHET OG TURNOVER (2003)
 3. DRUM CIRCLE REDUSERER STRESS PÅ JOBBEN
 4. DRUM CIRCLE REVERSERER GENOMISK STRESS (2005)
 5. BEDRIFTENS INNVIRKNING PÅ DE ANSATTES VELVÆRE (2007)
 6. ANDRE STUDIER

TROMMING STYRKER IMMUNFORSVARET (2001)

Et sunt immunforsvar er avgjørende for å forebygge smittsomme sykdommer.

Vi utsettes for millioner av bakterier hver dag, og det er derfor viktig at immunforsvaret vårt er pålitelig når det gjelder å bekjempe potensielle infeksjoner.

Hva betyr det at vi kan styrke immunforsvaret ved å spille trommer og perkusjon i en gruppe?

Studien av 111 deltakere i Percussion Empowerment-protokollen viste en signifikant økning i aktiviteten til naturlige drepeceller etter bare én times gruppebehandling.

Naturlige drepeceller oppsøker og ødelegger kreftceller og virusinfiserte celler.

I tillegg indikerer rapporten en forbedring i de nevrologiske mønstrene som er forbundet med stressresponsen.

Du finner hele undersøkelsen HER.

DRUM CIRCLE REDUSERER UTBRENTHET OG TURNOVER (2003)

Rytme Vitenskap Teambuilding Drum Circle OneBeat

Utbrenthet er et stressyndrom som kjennetegnes av emosjonell utmattelse, rastløshet, apati og en følelse av frustrasjon, og som særlig forekommer i yrker med stor relasjonell betydning (leger, sykepleiere, lærere, sosialarbeidere osv.).

Fenomenet ble først studert på 1970-tallet i USA, og ble observert av psykiateren Maslach på mentalhygieniske avdelinger, blant fagfolk som jobbet med pasientbehandling.

I dag er det imidlertid ikke bare de såkalte «hjelpeyrkene» som rammes av denne sykdommen, men den er utbredt og tverrfaglig: Den rammer kvinner og menn i alle aldre og i de forskjelligste yrkesgrupper.

Men hva er årsakene til utbrenthet? Er det mulig å gjenkjenne symptomene på utbrenthet og finne en vei til bedring?

Dette fenomenet skyldes ikke bare dagens arbeidsmetoder, men også den moderne livsstilen: Prestasjonsangst er faktisk et typisk fenomen i samfunnet vi lever i, og det påvirker til og med barn i skolealder.

Spesielt unge mennesker støter ofte på en arbeidsvirkelighet som ikke er den de ønsker eller er oppdratt til, med en dynamikk og arbeidsforhold som ofrer den menneskelige siden til fordel for en rent økonomisk logikk.

Dette kan føre til alvorlig stress som ofte oppdages sent, og som iblant fører til plutselige og ikke-rasjonelle beslutninger, for eksempel selvoppsigelse, fravær eller atferdsforstyrrelser som fører til at personen blir avskjediget av sine overordnede.

Blant de objektive årsakene til utbrenthet finner vi arbeidsforhold og dynamikk:

 • Dårlig lønn
 • Overtid (dårlig betalt eller gratis)
 • Mangel på beskyttelse og insentiver
 • Stressende ytre miljø (som for eksempel ved konstant lys og musikk i mange store butikker).
 • Konkurranse
 • Manglende kommunikasjon mellom ulike avdelinger og roller
 • Utilstrekkelig belønning
 • Mobbing (psykologisk forfølgelse)

Derfor er utbrenthet blitt et stadig vanligere fenomen i mange arbeidsmiljøer. I en slik situasjon stimuleres ikke de ansatte til å yte sitt beste, og det fører til lav selvtillit og manglende tillit til organisasjonen.

Et slikt miljø fører uunngåelig til svært usikre og ustabile menneskelige relasjoner, i tillegg til lavere effektivitet og produktivitet, noe som går ut over et grunnleggende aspekt ved enhver bedrift: den økonomiske lommeboken.

Det sier seg selv at dette er en situasjon som ingen er tjent med.

Det er derfor det i økende grad dukker opp erfaringsbasert opplæring for å sikre en konstruktiv måte å møte disse symptomene på når de først dukker opp, og dermed endre paradigmet som ligger til grunn for den generelle misnøyen gjennom individuelle og gruppemessige vekstveier og dynamikk.

Vi har brukt trommesirkelmetoden som en erfaringsbasert metode i ulike bedrifter for å forbedre gruppens funksjon.

Et viktig aspekt er følgende nylige vitenskapelige forskning ledet av HealthRhythms og sponset av REMO.

Rytme Vitenskap Teambuilding Drum Circle OneBeat

Eksperimentet ble gjennomført på en helseinstitusjon for eldre som ikke er selvhjulpne. Som vi tidligere har sagt, kan det være et virkelig stressende miljø.

Et lavt stressnivå hos operatørene og god turnover blant de ansatte betyr bedre omsorg for gjestene og besparelser i personalkostnader.

Det amerikanske helsedepartementet anslår at det er mellom 70 og 100 % årlig utskifting av personalet på aldershjem (Wilner 1999).

I løpet av 6 studieøkter med trommesirkelen på 112 ansatte i eldreomsorgen viste 46 % en signifikant forbedring av humøret.

Da en oppfølgingstest ble utført 6 uker etter studiens slutt, hadde forbedringen i humøret fortsatt å øke til 62 %.

Basert på den kunnskapen vi allerede har fra studier av hvilke faktorer som påvirker ansattes beslutning om å slutte, beregnet et team av økonomiske analytikere at disse forbedringene ville føre til en utskiftning av ansatte på bare 18,3 %.

Den neste oppfølgingen viste en enda større reduksjon enn det som ble anslått i prognosene.

Se hele undersøkelsen HER.

Det beste for å fullt ut forstå potensialet er selvsagt å oppleve det direkte, slik Ticino Cardiac Hospital gjorde på opplæringskurset vårt. Her er tilbakemeldingen fra Lavinia Vlad, sjefssykepleier på operasjonsavdelingen:

«Jeg hadde gleden av å delta på en bedriftsopplæring med OneBeat.

De tok oss med stort engasjement og talent med på veien mot selvinnsikt og relasjonell kompleksitet, og gjorde «det umulige» mulig ved å gi alle deltakerne en varig tilfredsstillelse gjennom viljen til å overvinne våre egne tilsynelatende begrensninger.

Det har vært en fantastisk leksjon der de har brukt lidenskapen sin i vår tjeneste: musikk! Takk igjen for denne muligheten.»

DRUM CIRCLE REDUSERER STRESS PÅ JOBBEN

Rytme Vitenskap Teambuilding Drum Circle OneBeat

«Stress er den grunnleggende komponenten i all sykdom», sier James Rosenbaum, MD.

Vår tids måte å arbeide på har gjort at vi har fått dette vitenskapelige utsagnet for øynene på en imponerende og til tider dramatisk måte.

De mest utsatte er kvinner, de som har usikre kontrakter og de som jobber mer enn 50 timer i uken.

Konsekvensene av stressende arbeidsforhold øker drastisk nivået av angst, mistillit til seg selv, misnøye og motvilje mot det som ligner på arbeid.

I mer alvorlige tilfeller kan stresset slå ut i aggresjon, impulsive handlinger, provoserende atferd og i verste fall depresjon.

Alle disse faktorene skaper usikre menneskelige relasjoner i arbeidsmiljøet, hovedsakelig på grunn av manglende evne til å lytte til seg selv og andre.

Dette fører til en ubehagelig dynamikk i en arbeidsgruppe, der man snakker med sine kolleger ut fra en selvopptatthet som hindrer den enkelte i å føle seg som en del av en gruppe.

Resultatet er selvsagt også en reduksjon av produktiviteten og en lavere kollektiv effektivitet i teamene.

Stress er et ubehag som dagens marked har en tendens til å påføre alle bedrifter, men det er blitt svært viktig å ikke la seg overvelde av det.

Et erfaringsbasert kurs eller teambuilding kan hjelpe enhver organisasjon til å møte stressende situasjoner med balanse og en annen mental tilnærming.

Den beste måten å forstå potensialet i et kurs eller en teambuilding på er selvsagt å oppleve det direkte, slik Nestlé Health Science gjorde.

Her er tilbakemeldingen fra Marco Alghisi, Country Business Manager:

«En teambuilding sammen: 60 voksne som ble barn igjen ved å slippe seg løs på trommer og annet slagverk.

Dharma Cristiano Botti har guidet oss på en musikalsk vei full av rytme, koordinasjon, men fremfor alt lytting: å slutte å fokusere på seg selv og lytte til andre er nøkkelen til å samarbeide, holde samme tempo og gå fra kaos til konsert.

Den enkeltes prestasjoner finner mening og mestring i teamets utførelse.

En morsom og veldig lærerik teambuilding. TUSEN TAKK, OneBeat!»

DRUM CIRCLE REVERSERER GENOMISK STRESS (2005)

Rytme Vitenskap Teambuilding Drum Circle OneBeat

Denne forskningen, som ble publisert i februar 2005 i det internasjonale forskningstidsskriftet Medical Science Monitor, viser for første gang at det å spille et musikkinstrument kan reversere flere komponenter i menneskets respons på stress på genomisk nivå.

Vi vet fra tidligere studier at perkusjonshelseprotokollen utviklet av REMO reduserer stress og utbrenthet, forbedrer humøret og styrker immunforsvaret.

Denne studien så på effekten av å spille musikk på genomisk nivå og påviste ikke bare en reduksjon i stress, men også en invertering av 19 genetiske regulatorer som aktiverer responsen på stress, noe som antas å være ansvarlig for utviklingen av vanlige sykdommer.

Se hele undersøkelsen HER.

BEDRIFTENS INNVIRKNING PÅ DE ANSATTES VELVÆRE (2007)

Stadig mer tyder på at stress på jobben påvirker tilbøyeligheten til å bli syk, noe som understreker viktigheten av å finne effektive måter å håndtere stress på.

Denne studien ble gjennomført på bedriftsansatte i Japan for å undersøke om denne slagverksrelaterte velværestrategien kan ha en positiv effekt på stressbiologien på arbeidsplassen.

Resultatet var at HealthRhythms-protokollen viste et betydelig potensial for trivsel på arbeidsplassen. (Masatada, W., Koyama, M., Utsuyama, M., Bittman, B., Kitagawa, M., Hirokawa, K., 2007).

Se hele undersøkelsen HER, utført av Masatada, W., Koyama, M., Utsuyama, M., Bittman, B., Kitagawa, M. og Hirokawa, K.

ANDRE STUDIER

Andre studier fra HealtRhythms har også vist at 40 minutters kontinuerlig aktivitet med trommer eller perkusjon er nok til å fremkalle følgende gunstige effekter:

 • Økt produksjon av endorfiner, dopamin og noradrenalin, som er ansvarlige for følelsen av velvære og glede.
 • Reduksjon av angst, stress og humørsvingninger.
 • Aktivering av fantasien, synkronisering av aktiviteten til de to hjernehalvdelene (logisk og analog), tilrettelegging av kognitiv-emosjonell integrasjon.
 • Forbedring av konsentrasjon og læringsevne.

I tillegg har vitenskapelig forskning vist at det er mulig å oppnå disse målene ved å bruke trommer og perkusjon med mennesker som er engstelige, hypervigilante, deprimerte, har lav selvtillit, lærings- og oppmerksomhetsvansker:

 • Beherske og kanalisere de mest intense følelsene og impulsene, spesielt ved å forvandle destruktive følelser til kreative.
 • Utvikling av et positivt forhold til andre.
 • Omveltning av tanken «jeg er ikke god» i oppfatningen av ens egen personlige verdi.
 • «Sentrering» og psykologisk avspenning gjennom repetitive rytmer.
 • Utvikling av evnen til å lytte, identifisere følelser og uttrykke dem både verbalt og gjennom trommen.
 • Evne til å holde seg til den tildelte oppgaven.
 • Selvkontroll og tålmodighet.
Rytme Vitenskap Teambuilding Drum Circle OneBeat

En annen vitenskapelig undersøkelse fra USA har vist hvordan: kroppen «lyder» og proteiner vibrerer.

Oppdagelsen til noen forskere fra University of Buffalo (USA) setter søkelyset på den økte konvergensen mellom vitenskap og informasjon som har blitt overlevert oss i årtusener.

Man gjenoppdaget at vibrasjon (lyd) er svært viktig for proteiner, som på denne måten raskt kan binde seg til andre proteiner.

Vitenskapen blir mer og mer oppmerksom på de sannhetene som de store mystikerne og healerne har overlevert siden tidenes morgen.

Forskere i kvantefysikk har lenge trodd at vibrasjonene i «strengene» ligger til grunn for universet og skaper alt: fra materie til lovene som regulerer den.

De har ennå ikke funnet ut hvordan de skal innlemme kunnskapen sin i én fungerende modell, den ettertraktede «enhetsteorien», men de ser nå ut til å være enige om at vibrasjon, eller lyd, er den grunnleggende byggesteinen i våre liv.

«I begynnelsen erat Verbum» (Johannes 1,1).

Lyd ser ut til å ha innflytelse selv på en mye større skala enn den subatomære, noe blant annet Masaru Emotos studier tyder på.

En fersk nyhet fra en studie publisert i Nature Communications går enda lenger.

Den viser at proteiner vibrerer som bjeller, og at kroppen vår har sin egen musikk som spiller en grunnleggende rolle i samspillet mellom molekyler.

Mange mysterie- og alternativmedisinske skoler har alltid bekreftet at lyd er et viktig verktøy i menneskets helbredende prosesser og relasjon til universet.

Bruken av naturlige lyder som et helbredende medium gjennom tinnitus, mantraer, sjamanistiske sanger, terapier med gong og tibetanske bjeller, får et helt annet aspekt i lys av disse gjenoppdagelsene.
 Det som i århundrer har blitt stemplet som «meningsløst» og uvitenskapelig av rasjonalistene, finner langsomt et nytt fundament, nettopp i den rasjonalistiske vitenskapen.

Leave a Reply