Skip to main content

Corporate Orkest

Groot orkest met drums en percussie!

Lukt het het team om in korte tijd een ritmisch orkest te creëren?

De magie van muziek en de directheid van haar ritmische taal gaan door elke barrière van leeftijd, geslacht, religie, ideaal, afkomst of cultuur heen.

Het is onmogelijk om niet betrokken te zijn bij een ervaring die harmonie, empathie en samenwerking tussen teamleden creëert.

Dit stelt de groep in staat om op verrassende wijze samen boeiende muziek te spelen die ogenschijnlijke persoonlijke beperkingen oplost, in een vreugdevolle sfeer die ideaal is om problemen die de cliënt dierbaar zijn onder ogen te zien.

De metafoor van het orkest is ideaal om de dynamiek binnen een werkomgeving weer te geven.

Door de balans te verkennen die nodig is om de muzikale creatie binnen het orkest te waarborgen, zullen de deelnemers in staat zijn om een lied op een nieuwe en onverwachte manier uit te voeren, waarbij ze hun vaardigheden in het omgaan met anderen herkennen en ontwikkelen, vaardigheden die vervolgens gemakkelijk overdraagbaar zijn naar hun professionele rollen.

Voorgesteld programma

Uitgaande van onbestaande muzikale vaardigheden zal het team meteen aan het begin van het evenement een bijna onvoorstelbaar resultaat bereiken: ze zullen in korte tijd een ritmisch orkest creëren.

Hier zijn de fases die de complete ervaring vormen:

 • Briefing: Een korte inleiding tot de activiteit met praktische informatie.
 • Ijsbreker met lichaamspercussie en stem om spanningen los te laten in een vrolijke sfeer, waarbij in verschillende secties het beroemde lied “We Will Rock You” wordt gecreëerd.
 • Kans om uw instrument te kiezen en dus een persoonlijke ontdekking van uw eigen kenmerken en houdingen.
 • Een reeks ritmische en muzikale spelletjes om het ijs te breken en een uitnodigende en vrolijke sfeer te creëren.
 • Verdeling van de groep in verschillende secties en de verdeling van muzikale rollen binnen het orkest.
 • Opbouw van het ritme binnen elke sectie van het orkest, waardoor een beter begrip van hun rol wordt bevorderd en het werk van elke sectie wordt verbeterd.  Latere variaties van het ritme tijdens het leren van het uitvoeringsstuk zullen het vermogen van elke sectie om zich aan te passen en met elkaar te integreren, vergroten.
 • Eindvoorstelling met de vereniging van de ritmes van elk van de kleinere groepen/muzikale secties.
 • Een afsluitende debriefing van de algehele ervaring om de fundamentele vaardigheden te benadrukken en te bespreken die vervolgens worden overgedragen naar de werkomgeving in een team.

Resultaten:

 • Een groter bewustzijn van luisteren en communiceren.
 • Meer empathie en emotioneel bewustzijn/contact tussen de teamleden.
 • Het overwinnen van de schijnbare beperkingen die we onszelf geven.
 • Integratie van het team en een groter vermogen om zich aan veranderingen aan te passen.
 • Ontwikkeling van creatieve en leiderschapsvaardigheden.
 • Snel en met plezier vaardigheden aanleren die normaal veel meer tijd zouden kosten.