Skip to main content

Vraagt u zich af wat teambuilding is? Bent u op zoek naar de definitie of de betekenis van teambuilding?

Hebt u een teambuildingactiviteit nodig voor uw bedrijfsevenement, maar kunt u de weg niet vinden door een groot aanbod?

U bent op de juiste plaats, in dit artikel vindt u synthetische antwoorden op deze vragen.

Daarnaast kunt u in de volgende artikelen meer te weten komen over teambuilding:

Samenvatting

Op internationaal niveau duidt de term teambuilding (of teambuilding) op specifieke trainingsmethoden die ontwikkeld zijn met als doel het functioneren van een groep mensen te verbeteren.

Geboren in de Verenigde Staten, werd teambuilding aanvankelijk met succes gebruikt met kinderen, maar vond later het ideale toepassingsgebied in bedrijven met taakgerichte werkteams.

Kortom, het doel van teambuilding is om individuele en relationele vaardigheden te ontwikkelen die mensen in staat stellen om effectiever in teams te werken en daardoor hun resultaten, prestaties en welzijn te verbeteren.

Deze activiteiten kunnen ervaringsgericht, motiverend of puur speels zijn.

Teambuildingactiviteiten worden steeds populairder, maar er heerst vaak grote verwarring over en soms ook onwetendheid.

teambuilding Wat is Betekenis Ideeën Teambuildingactiviteiten Evenementen onebeat

Teambuilding kan vele haalbare doelen hebben die kunnen worden ontworpen volgens de behoeften en bijzonderheden van elke business case.

Hieronder vindt u een korte lijst van de meest gevraagde doelstellingen:

 • Op een niet-invasieve manier een diepere relatie tussen mensen tot stand brengen.
 • Relaties creëren en samenwerking bevorderen.
 • Wederzijdse luister- en communicatievaardigheden ontwikkelen.
 • Empathie en wederzijds vertrouwen tussen collega’s bevorderen.
 • Het team motiveren, samenhang en integratie creëren.
 • Leiderschapsvaardigheden ontwikkelen, leren delegeren en werken volgens doelstellingen.
 • Creativiteit stimuleren.
 • Visie, missie en bedrijfswaarden overbrengen.
 • Verschillende bedrijfsafdelingen samenbrengen en integreren.

Teambuildingactiviteiten hebben twee belangrijke toepassingsgebieden die afzonderlijk of samen kunnen worden uitgevoerd: stimulering en training.

Beide hebben het kenmerk van een ervaringsgerichte aanpak waarin de deelnemer altijd de hoofdrolspeler is.

Dit gebeurt dankzij de sterke emoties die tijdens de activiteit worden opgewekt, de multisensorische betrokkenheid en de sfeer van interactie en uitwisseling met anderen.

Teambuilding in incentive-evenementen heeft als hoofddoel een sterke emotie van verbondenheid en integratie over te brengen op het team door het behalen van een eindresultaat, dat moeilijk of onmogelijk leek aan het begin van de teambuilding.

Tijdens of na afloop van de activiteit kunnen er communicatievensters worden geopend om de trainingsmetaforen door te geven die eerder met de klant zijn overeengekomen.

Metaforen worden echter alleen ontwikkeld in de vorm van pillen, zonder een uiteindelijke debriefing die bestaat uit de logische en emotionele verzameling van de ervaring.

Wat in plaats daarvan in een training gebeurt, met behulp van discussie en wederzijdse feedback.

Ervaringsgerichte trainingsmethodologieën hebben als doel om mensen te trainen op aspecten die gerelateerd zijn aan het gebied van gedrag, met het voordeel dat er hogere effectiviteitsindices worden bereikt dan met traditionele klassikale trainingen.

Laten we onszelf eens afvragen: wat heeft ons het meest veranderd in ons leven?

Waren het de woorden van onze leraren, de boeken die we bestudeerden of lazen, de dingen die tegen ons gezegd werden?

Of waren het misschien in werkelijkheid de ervaringen die we uit de eerste hand meemaakten die ons het meest veranderden?

Ervaring is het belangrijkste hulpmiddel voor menselijk leren.

Al onze vijf zintuigen zijn erbij betrokken, het gaat meestal gepaard met sterke emoties en het zorgt er vaak voor dat we met andere mensen moeten omgaan.

Daarom is het veel completer om iets uit eerste hand te ervaren in plaats van erover verteld te worden.

De ervaringsgerichte aanpak vergroot de mogelijkheid om lessen te genereren die in ons geheugen blijven en die ons gedrag en handelen daadwerkelijk zullen veranderen.

Dit gebeurt via een debriefingproces dat we kort kunnen samenvatten met “leren door reflectie op het doen”.

De expert in ervaringsgerichte training is een professional die, uitgaande van de doelstellingen van de klant, in staat is om “ervaringen te ontwerpen” door te begrijpen welk soort ervaringen het meest geschikt zijn om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

De ervaringsdeskundige trainer of teambouwer is daarom de professional die het team in de volgende vier basisstappen begeleidt:

 1. Analyse van doelen.
 2. De activiteit ontwerpen.
 3. Procesbeheer
 4. Overdracht van de ervaring naar het leren.

Op dit punt kan er verwarring ontstaan in het grote aanbod van teambuildingmarktplaats, vooral voor degenen die geen experts zijn maar de taak hebben om een activiteit voor hun team of bedrijf te organiseren.

Zo vinden we bijvoorbeeld incentive-exploitanten die teambuildingactiviteiten aanbieden alsof het eenvoudige animatieactiviteiten zijn, of klassikale trainers die ervaringsgerichte interventies improviseren.

Zo kunnen we kartraces of bedrijfsolympiades tegenkomen die doorgaan voor teambuilding, of trainingsbureaus die theoretische teambuildingcursussen verkopen en niet begrijpen dat het essentieel is om teambuilding uit de eerste hand te ervaren.

Teambuilding is dit niet, of het kan in ieder geval veel meer zijn.

teambuilding Wat is Betekenis Ideeën Teambuildingactiviteiten Evenementen onebeat

Teambuildingactiviteiten zijn meer en meer een prioriteit voor alle bedrijven omdat de leiders goed begrijpen hoe essentieel teamwork is om de bedrijfsprestaties te verbeteren.

Daarom blijven teambuildingevenementen toenemen in Holland en vooral bij bedrijven in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht.

Hoe komt het dat u zich dit kunt afvragen?

Omdat de meeste bedrijven hun hoofdkantoor in deze steden hebben en de werkcultuur nodig hebben om hun werknemers uitstekende teambuilding- en teamwerkactiviteiten aan te bieden.

We kunnen de verschillende soorten teambuilding op de volgende manier onderscheiden:

Teambuildingactiviteiten van minstens 3 uur waaraan meestal 5 tot 25 deelnemers deelnemen met als doel hen te trainen in het verbeteren van hun teamvaardigheden.

In dit geval is de activiteit vooral een hulpmiddel om de metaforen naar voren te brengen die tijdens de afsluitende de-briefing zullen worden besproken en gedeeld met de deelnemers.

Teambuildingactiviteiten die ook geschikt zijn voor een groot publiek en zelfs 1u / 1u 30min kunnen duren tijdens een bedrijfsbijeenkomst of congres.

Ze zijn motiverend, energiek, vrolijk en het belangrijkste doel is om eenvoudige boodschappen over te brengen die verband houden met de bedrijfsvisie of -missie.

Dit zijn snelle teambuildingactiviteiten die in de meeste gevallen plaatsvinden tijdens een grote conventie, bedrijfsdiner, roadshow of gewoon tijdens een snelle bedrijfsvergadering.

Naast werknemers worden vaak ook agenten, zakenpartners en klanten uitgenodigd.

Het doel is simpelweg om teamgeest te creëren dankzij een geweldige ervaring voor mensen die elkaar slechts af en toe ontmoeten.

Ze hebben vaak de structuur van ijsbrekers of energizers met een maximale duur van 30 minuten.

In de afgelopen jaren is de wens om samen te werken steeds meer gerelateerd geraakt aan de bereidheid om initiatieven op het gebied van sociale verantwoordelijkheid te ontplooien en iets positiefs te doen voor de gemeenschap.

Het is een kans voor de werknemers om samen te werken door bijvoorbeeld mensen met een handicap te ondersteunen, herstelgemeenschappen, zieke of arme mensen, of een ander soort sociale vereniging.

Dankzij Covid-19 zijn online teambuildingactiviteiten sterk in ontwikkeling.

Virtuele en online activiteiten werden al een nieuw gebied op de markt voor teambuilding.

Hoewel ze natuurlijk minder boeiend zijn dan live teambuilding, hebben ze het voordeel dat u er op een heel eenvoudige manier transversale teams van over de hele wereld bij kunt betrekken.

De prijs is erg gunstig en ze zijn een geweldig hulpmiddel om wederzijds luisteren en betere communicatie te ontwikkelen in het nieuwe tijdperk van slim werken.

teambuilding Wat is Betekenis Ideeën Teambuildingactiviteiten Evenementen onebeat

Zoals we in dit artikel hebben vermeld, is het wetenschappelijk bewezen dat een echte teambuildingactiviteit een goed humeur en een beter functioneren van het team stimuleert.

Hier slechts enkele van de belangrijkste effecten:

 • Ontwikkeling van communicatievaardigheden.
 • Meer wederzijds luisteren en vertrouwen.
 • Teamintegratie.
 • Verbetering van probleemoplossende vaardigheden.
 • Het vermogen om te gaan met de voortdurende verandering van de marktomstandigheden.
 • Beter stressmanagement.
 • Beter beheer van tijd en deadlines.
 • Vermogen om de persoonlijke en zakelijke crisis het hoofd te bieden.
 • Teamgeest.

Een teambuildingactiviteit kan nuttig zijn bij meerdere zakelijke gelegenheden, zoals:

 • Tijdens een conventie, congres of lancering van een nieuw product of merk.
 • In een delicate periode voor het bedrijf: een fusie of een crisismoment.
 • Als een feestelijk moment om de hoge energie in de vergadering te laten pieken.
 • Tijdens een bedrijfsgezinsdag, als recreatieve activiteit geschikt voor alle leeftijden.
 • Tijdens een feest zoals Kerstmis of Pasen, of op een andere bijzondere verjaardag van het bedrijf.
 • Als onderdeel van een incentivereis.

Zoals reeds vermeld, is teambuilding een zeer groot gebied dat talloze activiteiten biedt, zowel op het gebied van training als van incentives.

Daarom zou het moeilijk zijn om ze hier allemaal te beschrijven, maar de populairste activiteiten vindt u hieronder.

Ze kunnen worden onderverdeeld in artistieke teambuilding (muziek, theater, foto-uitdaging, schilderen), outdoor teambuilding, kookteambuilding, sportieve teambuilding, stadsspelletjes zoals schattenjacht enzovoort.

Wij van OneBeat, als Europees toonaangevend bureau op het gebied van Music Team Building.

Bekijk onze korte videopresentatie.

Voor meer informatie of een gratis offerte staan wij tot uw beschikking via info@onebeat.events

Leave a Reply