Skip to main content

Ritme en wetenschap worden steeds meer met elkaar in verband gebracht dankzij de nieuwe onderzoeken die de voordelen van de Drum Circle in teambuilding voor bedrijven bewijzen.

Een Drumcirkel vindt plaats wanneer een groep mensen in een cirkel op trommels en percussie speelt in een proces van vrije improvisatie met de steun van een facilitator. Het is een nieuwe en innovatieve ervaringsmethodologie die steeds bekender wordt in Human Resources Development.

Dankzij de onderzoeken binnen het HealthRhythms protocol, gesponsord door Remo, was het mogelijk om de waarde van deze methodologie uit te breiden dankzij de wetenschappelijke onderzoeken ontwikkeld door Barry Bittman, CEO en president van het Yamaha Music & Wellness Institute.

Dit wetenschappelijk onderzoek, dat door vakgenoten is beoordeeld, richt zich op het verminderen van stress, van psychosociaal tot genomisch niveau, met behulp van nieuwe strategieën voor creatieve muzikale expressie.
Dr. Bittman is neuroloog, auteur, internationaal spreker en onderzoeker.

Hij geeft leiding aan innovatieve interdisciplinaire teams bij de ontwikkeling van protocollen, algoritmen en aanvullende strategieën waarmee een netwerk van mensen de hulp kan optimaliseren en specifieke doelen kan bereiken binnen allerlei soorten gemeenschappen.

Hier volgt een reeks wetenschappelijke onderzoeksresultaten die laten zien hoe het effect van drummen en percussie een belangrijk hulpmiddel is om het menselijk potentieel op individueel en relationeel niveau te faciliteren. Volgens de volgende onderzoeken is drummen in een Drumcirkel:

Een gezond immuunsysteem is een fundamentele sleutel tot het voorkomen van infectieziekten.

We worden elke dag blootgesteld aan miljoenen ziektekiemen, dus de betrouwbaarheid van ons immuunsysteem in de strijd tegen mogelijke infecties is van onbetwistbaar belang.

Wat betekent het dat we door het spelen van drums en percussie in een groep het immuunsysteem kunnen versterken?

Het onderzoek onder 111 deelnemers aan het percussie empowerment protocol toonde een significante toename in de activiteit van natural killer cellen na slechts één uur groepssessie.

Natuurlijke killercellen zoeken en vernietigen kankercellen en met virussen geïnfecteerde cellen.

Daarnaast wijst het rapport op verbetering van de neurologische patronen die geassocieerd worden met de stressrespons.

U kunt het volledige onderzoek HIER vinden.

De zogenaamde burnout is een werkstresssyndroom dat gekenmerkt wordt door emotionele uitputting, rusteloosheid, apathie en een gevoel van frustratie, dat vooral vaak voorkomt bij beroepen met een hoge relationele implicatie (artsen, verpleegkundigen, leerkrachten, maatschappelijk werkers enzovoort).

Het fenomeen werd voor het eerst bestudeerd in de jaren 1970 in de VS en waargenomen door de psychiater Maslach binnen de afdelingen voor geestelijke gezondheidszorg, bij de professionals die zich bezighielden met patiëntenzorg.

Vandaag de dag treft deze ziekte echter niet alleen de zogenaamde “helpende beroepen”, maar is ze wijdverspreid en transversaal: ze treft vrouwen en mannen van alle leeftijden, die tot de meest uiteenlopende beroepsprofielen behoren.

Maar wat zijn de oorzaken van burn-out? Is het mogelijk om de symptomen te herkennen en een weg naar herstel in te slaan?

Dit fenomeen wordt niet alleen veroorzaakt door de kenmerken van de huidige manier van werken, maar ook door de moderne levensstijl: prestatieangst is in feite een typisch fenomeen van de maatschappij waarin we leven en het heeft zelfs invloed op kinderen van schoolgaande leeftijd.

Vooral jonge mensen botsen vaak met een werkrealiteit die niet de realiteit is die ze willen of waarvoor ze zijn opgevoed, met dynamieken en arbeidsomstandigheden die de menselijke kant opofferen ten gunste van een puur economische logica.

Dit kan ernstige stress veroorzaken die vaak pas laat opgemerkt wordt, wat soms leidt tot plotselinge en niet-rationele beslissingen, zoals zelfontslag, absenteïsme of gedragsstoornissen die ervoor zorgen dat de persoon ontslagen wordt door zijn/haar superieuren.

Onder de objectieve oorzaken van burnout, bepaald door werkomstandigheden en dynamiek, vinden we:

 • Slecht salaris
 • Overwerk (slecht betaald of gratis)
 • Gebrek aan bescherming en stimulansen
 • Stressvolle externe omgeving (zoals bijvoorbeeld het geval is bij constante verlichting en muziek in veel grote winkels)
 • Concurrentie
 • Gebrek aan communicatie tussen verschillende afdelingen en rollen
 • Onvoldoende beloningen
 • Mobbing (psychologische vervolging)

Om deze redenen komt burn-out steeds vaker voor in veel werkomgevingen. In dit soort situaties worden werknemers of werkneemsters niet gestimuleerd om het beste van zichzelf te geven en ontstaat er een toestand van laag zelfvertrouwen en een gebrek aan vertrouwen in hun organisatie.

Een dergelijke omgeving leidt onvermijdelijk tot zeer onzekere en onstabiele menselijke relaties, evenals een lagere efficiëntie en productiviteit die op een fundamenteel aspect van elk bedrijf drukt: de financiële portemonnee.

Het spreekt voor zich dat dit een situatie is waar niemand bij gebaat is.

Daarom komen er steeds meer ervaringsgerichte trainingen die een constructieve manier bieden om deze symptomen onder ogen te zien wanneer ze voor het eerst opduiken, om zo het paradigma te veranderen dat ten grondslag ligt aan algemene ontevredenheid door middel van individuele en groepsgewijze groeipaden en dynamieken.

De Drumcirkelmethode is door ons gebruikt als ervaringsmethodologie in verschillende bedrijven om het functioneren van de groep te verbeteren.

Een belangrijk aspect is het volgende recente wetenschappelijke onderzoek, geleid door HealthRhythms en gesponsord door REMO.

ritme wetenschap teambuilding drum circle onebeat

Het experiment werd uitgevoerd in een zorginstelling voor ouderen die niet zelfredzaam zijn. Zoals we al eerder zeiden, kan dit een zeer stressvolle omgeving zijn.

Een laag stressniveau bij de operators en een goed verloop van het personeel betekenen een betere zorg voor de gasten en besparingen op de personeelskosten.

Het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid schat dat er tussen de 70 en 100% jaarlijks personeelsverloop is in bejaardentehuizen (Wilner 1999).

Tijdens 6 studiesessies met de Drumcirkel bij 112 werknemers in ouderenzorginstellingen, vertoonde 46% een significante verbetering van de stemming.

Toen er 6 weken na het einde van het onderzoek een vervolgtest werd uitgevoerd, was de verbetering van de stemming verder toegenomen tot 62%.

Op basis van de kennis die al is opgedaan in onderzoeken naar de factoren die van invloed zijn op de beslissing van een werknemer om ontslag te nemen, berekende een team van economische analisten dat deze verbeteringen zouden leiden tot een personeelswissel van slechts 18,3%.

De volgende follow-up liet een nog grotere afname zien dan in de prognoses was geschat.

Bekijk het volledige onderzoek HIER.

Het is duidelijk dat de beste manier om het potentieel ervan volledig te begrijpen is om het zelf te ervaren, net zoals het Ticino Cardiac Hospital deed tijdens onze training. Hier de feedback van Lavinia Vlad, hoofdverpleegkundige van de afdeling operatiekamer:

Ik had het voorrecht om een bedrijfstraining met OneBeat bij te wonen.

Ze brachten ons met veel toewijding en talent op de weg van zelfbewustzijn en relationele complexiteit, en maakten “het onmogelijke” mogelijk door alle deelnemers blijvende voldoening te geven door de wil om onze eigen schijnbare beperkingen te overwinnen.

Het was een prachtige les waarin ze hun passie ten dienste stelden van ons: muziek! Nogmaals bedankt voor deze kans.”

ritme wetenschap teambuilding drum circle onebeat

“Stress is echt de basiscomponent van elke ziekte,” zegt James Rosenbaum, MD.

De manier van werken in onze tijd heeft deze wetenschappelijke verklaring op een indrukwekkende en soms dramatische manier voor onze ogen geplaatst.

Het grootste risico lopen vrouwen, mensen met onzekere contracten en mensen die meer dan 50 uur per week werken.

De gevolgen van stressvolle werkomstandigheden verhogen het niveau van angst, wantrouwen in zichzelf, ontevredenheid en afkeer van wat op werk lijkt drastisch.

In sommige ernstigere gevallen slaat de stress om in agressie, impulsieve acties, provocerend gedrag en, in het ergste geval, depressie.

Al deze factoren zorgen voor precaire menselijke relaties in de werkomgeving, die voornamelijk veroorzaakt worden door een gebrek aan luisteren naar zichzelf en anderen.

Dit veroorzaakt een ongemakkelijke dynamiek in een werkgroep waar mensen met hun collega’s dialogeren vanuit een geaccentueerd egoïsme waardoor het individu zich geen deel van een groep voelt.

Het resultaat is natuurlijk ook een lagere productiviteit en een lagere collectieve efficiëntie van de teams.

Stress is een ongemak dat de huidige markt aan elk bedrijf oplegt, maar het is van fundamenteel belang geworden om er niet door overweldigd te worden.

Een ervaringsgerichte training of teambuilding kan elke organisatie helpen om stressvolle situaties met evenwicht en een andere mentale aanpak het hoofd te bieden.

De beste manier om het potentieel van een cursus of teambuilding beter te begrijpen, is natuurlijk door het zelf te ervaren, net zoals Nestlé Health Science heeft gedaan.

Hier de feedback van Marco Alghisi, Country Business Manager:

“Een gezamenlijke teambuilding: 60 volwassenen die weer kind werden door zich uit te leven op trommels en andere percussie.

Dharma Cristiano Botti heeft ons begeleid op een muzikaal pad vol ritme, coördinatie, maar vooral luisteren: stoppen om alleen op jezelf gericht te zijn en luisteren naar anderen zijn de sleutels om samen te werken, om met hetzelfde tempo te gaan en om van chaos naar een concert te gaan.

De prestaties van het individu vinden zin en voldoening in de uitvoering van het team.

Een leuke en zeer leerzame teambuilding. BEDANKT, OneBeat!”

ritme wetenschap teambuilding drum circle onebeat

Dit onderzoek, dat in februari 2005 gepubliceerd werd in het internationale onderzoekstijdschrift Medical Science Monitor, toont voor het eerst aan dat het bespelen van een muziekinstrument meerdere componenten van de reactie van de mens op stress op genomisch niveau kan omkeren.

Uit eerdere onderzoeken weten we dat het door REMO ontwikkelde percussie gezondheidsprotocol stress en burnout vermindert, stemmingen verbetert en het immuunsysteem versterkt.

Dit onderzoek bekeek de effecten van recreatieve muziek op genomisch niveau en toonde niet alleen een vermindering van stress aan, maar ook de omkering van 19 genetische regulatoren die de reactie op stress inschakelen, waarvan wordt aangenomen dat ze verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van veel voorkomende ziekten.

Bekijk het volledige onderzoek HIER.

Het groeiende bewijs dat stress op het werk de aanleg om ziek te worden beïnvloedt, benadrukt het belang van efficiënte manieren van stressmanagement.

Dit onderzoek bij werknemers van bedrijven in Japan werd uitgevoerd om na te gaan of deze aan percussie gerelateerde wellness-strategie positieve effecten kan hebben op de biologie van stress op de werkplek.

Het resultaat was dat het HealthRhythms protocol een significant potentieel had voor het welzijn op de werkplek. (Masatada, W., Koyama, M., Utsuyama, M., Bittman, B., Kitagawa, M., Hirokawa, K., 2007).

Bekijk HIER het volledige onderzoek, uitgevoerd door Masatada, W., Koyama, M., Utsuyama, M., Bittman, B., Kitagawa, M. en Hirokawa, K.

Andere studies van HealtRhythms hebben ook aangetoond dat 40 minuten voortdurende activiteit met drums of percussie voldoende is om de volgende heilzame effecten teweeg te brengen:

 • Verhoogde productie van endorfine, dopamine, noradrenaline, verantwoordelijk voor het gevoel van welzijn en plezier.
 • Vermindering van angst, stress en stemmingsstoornissen.
 • Activering van de verbeelding, synchronisatie van de activiteit van de twee hersenhelften (logisch en analoog), vergemakkelijking van cognitief-emotionele integratie.
 • Verbetering van concentratie en leervermogen.

Verder heeft wetenschappelijk onderzoek bij het gebruik van drums en percussie met angstige, hyperwaakzame, depressieve, mensen met een laag zelfbeeld, mensen met leermoeilijkheden en mensen met aandachtstekort aangetoond dat deze doelen bereikt kunnen worden:

 • De meest intense emoties en impulsen bedwingen en kanaliseren, vooral destructieve omzetten in creatieve.
 • Ontwikkeling van een positieve relatie met anderen.
 • Omkering van de gedachte “Ik ben niet goed” in de perceptie van de eigen persoonlijke waarde.
 • “Centreren” en psychologische ontspanning door het voorstellen van repetitieve ritmes.
 • Ontwikkeling van het vermogen om te luisteren, emoties en gevoelens te identificeren en deze zowel verbaal als via de trommel uit te drukken.
 • Het vermogen om zich aan de toegewezen taak te houden.
 • Zelfbeheersing en geduld.
ritme wetenschap teambuilding drum circle onebeat

Een ander wetenschappelijk onderzoek uit de Verenigde Staten heeft aangetoond hoe: het lichaam “klinkt” en eiwitten trillen.

De ontdekking van enkele onderzoekers van de Universiteit van Buffalo (VS) brengt de grotere convergentie tussen wetenschap en informatie die ons al duizenden jaren wordt overgeleverd, naar voren.

Men heeft herontdekt dat trillingen (geluid) erg belangrijk zijn voor eiwitten, die zich op deze manier snel aan andere eiwitten kunnen binden.

De wetenschap wordt zich steeds meer bewust van de waarheden die sinds mensenheugenis door de grote mystici en genezers zijn overgeleverd.

Kwantumfysici hebben lang geloofd dat de trilling van de “snaren” aan de basis van het universum ligt en alles creëert: van materie tot de wetten die het reguleren.

Ze zijn er nog niet achter hoe ze hun kennis kunnen integreren in één enkel werkend model, de veelgezochte “verenigde theorie”, maar ze lijken het er nu wel over eens te zijn dat trillingen, of geluid, de fundamentele bouwsteen van ons leven is.

“In den beginne erat Verbum” (Johannes 1: 1).

Geluid lijkt zelfs invloed te hebben op een veel grotere schaal dan de subatomaire, zoals blijkt uit de studies van Masaru Emoto en anderen.

Recent nieuws uit een onderzoek gepubliceerd in Nature Communications gaat zelfs nog verder.

Het laat zien dat eiwitten trillen als bellen en dat ons lichaam zijn eigen muziek heeft met een fundamentele rol in de interactie tussen moleculen.

Veel mysteriescholen en alternatieve geneeswijzen hebben altijd bevestigd dat geluid een belangrijk hulpmiddel was in het genezings- en relatieproces van de mens met het universum.

Het gebruik van natuurlijke geluiden als genezend medium door middel van tinnitus, mantra’s, sjamanistische liederen, therapieën met gong en Tibetaanse klokken, krijgen een heel ander aspect in het licht van deze herontdekkingen.


Wat eeuwenlang door rationalisten als “betekenisloos” en onwetenschappelijk is bestempeld, vindt hier langzaam nieuwe fundamenten, juist in de rationalistische wetenschap.

Leave a Reply